pwgphotoshop
  ADOBE PHOTOSHOP CS3
 
ADOBE PHOTOSHOP CS3
·         Fotoğraflar üzerinde düzeltme, kesme, boyutlandırma, kırpma, montaj, renklendirme gibi işlemler yapmayı
·         Reklâmlar, hareketli çalışmalar, ara yüzler oluşturmayı
·         Web siteleri için bannerlar, buttonlar, reklamlar yapmayı sağlayan bir programdır.
 
v     Pixel tabanlı bir programdır. Bu yüzden fotoğraflar gerçek boyutlarından daha fazla büyütülmemelidir. Aksi halde bozulmalar meydana gelir.
Pixel: Bir fotoğrafı oluşturan fotoğrafın en küçük kare şeklindeki birimine denir.
Vektörel çalışmalar çizimlerdir. Vektörel olan çalışmalar büyütüldüğü zaman renk kaybı, bozulma olmaz. Corel, Freehand gibi programlar vektörel çalışmalar oluşturduğumuz programlardır.
v     Fotoğrafları küçültürken de photoshop kullanarak küçültme işlemi yapılmalıdır ki dosyanın MB’ı o oranda küçülmüş olsun.
 
 
Photoshop Arayüzünü Tanıma
 
1-)Başlık Çubuğu: Program ekranının en üstündeki penceredir. Başlık çubuğunun sağ üst köşesinde simge durumuna küçült, ekranı kapla, kapat düğmeleri bulunur. Sağ üst köşede ise açık olan dosya ismi dosyanın yüzde olarak ekranı kaplayıp kaplamadığı ve renk modu bulunur.
2-)Menü Çubuğu: Menü çubuğunda Program özelliklerine ulaşmaya yarayan seçenekler bulunur.
3-)Options Bar: Tools bar’dan her hangi bir araçla çalışırken bu araca ait özellikler ve özellikleri ayarlamaya yarayan seçenekler bulunur.
4-)Tools Bar: Photoshop’ta çalışırken kullanılan araçların bulunduğu çubuktur.
5-)Çalışma Alanı: Photoshop’ta üzerinde çalışılan resim vb. Çalışmanın görüntülendiği alandır.
6-)Yerleşim Paneli: Çalışılan materyalin hangi kısmım üzerinde çalışıldığını ve resmin % kaç oranında zoomla görüntülendiğini gösteren paneldir.
7-)Layer Paneli: Photoshop’da çalışırken hangi layerda çalıştığımızı ve çalışmamızdaki layerları görmemizi sağlayan paneldir.
Ø      Photoshop’ta yeni bir resim açmak;
File=>Open komutu verilerek çalışılmak istenilen resmi bulunduğu konumdan seçip açıp çalışabiliriz.
 
Photoshop’ta Temel Komutlar ve İşlemler
·         Arayüzü standartlara döndürmek için: WindowàWorkspaceàDefault Workspace
·         Araç çubuğunu gizlemek, geri getirmek: WindowàTools Seçeneği seçilerek yada kaldırılarak yapılır.
·         Araç çubuğu ve panelleri gizlemek, geri getirmek için: Tab tuşuna basılır.
o       Sadece panelleri gizlemek, geri getirmek için Shift+tab tuşuna basılır
·         Fotoğrafa yaklaşmak için Ctrl  (+)  + fotoğraftan uzaklaşmak için Ctrl (+) komutu verilir.
·         Belirli bir noktaya odaklanarak yaklaşmak için:
1.    Ctrl (+) Space tuşuna basılarak odaklanılacak kısım mouse ile seçilerek yaklaşılır.
2.    Toolsbardan aracı seçilerek odaklanılmak istenilen noktaya tıklanılarak yaklaşılır.
·         Resimden uzaklaşmak için:
1.    Alt (+) Space tuşları basılı iken resme tıklanarak uzaklaşılır.
2.    Toolsbardan aracı seçili iken alt tuşuna basarak resme tıklanarak uzaklaşılır.
 
·         Çalışma alanından büyük bir resimde çalışırken resmi hareket ettirmek için:
1.    Space tuşuna basılarak resim mouse ile taşınır
2.    Toolsbar’dan aracı seçilerek mouse ile taşıma işlemi yapılır
·         Fotoğrafı gerçek boyutlarında (100%) görüntülemek için: Ctrl + Alt + 0 komutu verilir.
 
·         Fotoğrafın çalışma alanını kaplaması için Ctrl + 0 komutu verilir.
 
·         Fotoğrafı tam ekran görmek için
1.    Tab’a basılır
2.    F tuşuna basılır
3.    F tuşuna basılır
4.    Çalışma alanını tam görüntülemek için Ctrl + 0 a basılır.
 
Tam ekrandan çıkmak için Tab tuşuna daha sonra F tuşuna basılır.
 
·         Yapılan bir işlemi bir defa geri almak için Ctrl + Z bir kaç defa geri almak için Ctrl + Alt + Z tuşlarına basılır.
Web’de Kullanılacak Fotoğrafların Özellikleri
1.    Renk modu RGB olmalıdır.
·        RGB yapmak için: Menü çubuğundan ImageàModeàRGB komutu verilir.
2.    Çözünürlük maximum 72 dpi olmalıdır.
·        Bunun için Menüden ImageàImage SizeàResolutionà72 yapılır.
3.    Web’de kullanılan fotoğrafın boyutlarını kenarlarından çekerek büyütmek veya küçültmek yanlıştır.
·        Bu işlem Menü’den ImageàImage Size işlemi ile yapılmalıdır.
4.    Web’de kullanılacak resimlerin uzantıları .jpeg, .gif, .png olmalıdır.
·         .jpg: Renk yoğunluğunun fazla olduğu, zemini olan (transparan olmayan) resimlerde, MB’ını daha fazla sıkıştırmak istediğimiz resmiler için kullanılır.
·         .gif: Zemini olmayan (transparan), hareketli olan ve renk yoğunluğunun fazla olmadığı resimlerde tercih edilir.
·         .png: .jpg ve .gif e göre daha yeni bir formattır. Mb büyük ama kalitelidir. Flash içerisine zeminsiz almak istediğimiz fotoğraflarda kullanılır.
 
5. Web’de kullanılacak Resimleri kayıt ederken File Menüsünden à Save For Web olarak kayıt ederiz.
Photoshop’da Araçlar(Tools)
·         Photoshop’ta işlem yapmaya yarayan araçlardır.
·          Çentiğe tıklanarak ikili sıraya halinde dizilebilir.
·         Sağ alt kısımda  işareti aracın alt seçenekleri olduğunu ifade eder. Bu araçlar üzerinde sağ tıklanarak alt araçlara ulaşılır.
·         Araç üzerine gelinip beklenilince araca ait klavye kısayol harfi gözükür.
1.Araç  Taşıma Aracı: Seçili olan bir alanı ya da seçili layer’ı mouse’la taşımaya yarar.
·         Alt Tuşu ile taşıma yapılırsa çoğaltma yapılır.
·         F12 : Resmi, fotoğrafı ilk şekline getirir.
·         Shift : Tuşu ile düzgün taşıma yapılır.
2.Araç                               Seçim Araçları:  Kopyalanmak istenilen alan uygun araç ile seçilerek Ctrl + C komutu ile kopyalanır.
·         Rectangular Marquee Tool : Kare yada dikdörtgen seçim yapmaya yarar. Shift tuşuna basarak seçim yapılırsa kare seçim yapar. Shift’siz seçim yapılırsa dikdörtgen şeklinde seçim olur.
·         Elliptical Marquee Tool : Oval seçim yapma aracıdır. Shift tuşuna basılarak seçim yapılırsa daire şeklinde seçim yapar.
·         Single Row Marquee Tool : Yatay olarak 1 pixellik seçim yapar.
·         Single Column Marquee Tool : Dikey olarak 1 pixellik seçim yapar.
3.Araç Serbest Seçim Araçları:
 
 
Kopyalamak istenilen alan uygun araç ile araçla seçilerek Ctrl + C komutu ile kopyalanır.
·         Lasso Tool: Tek bir harekette seçim yapmayı sağlar.
o       Kullanımı: Seçilmek istenilen bölge mouse’un sol tuşuna basılı iken tek bir harekette seçilir.
·         Polygonal Lasso Tool : Adım adım seçim yapma aracıdır.
o       Kullanımı: Seçim yapılmak istenilen bölgenin en başından başlanılarak tek tek tıklanılarak seçim yapılacak bölgenin etrafı dolaşılır. Başlangıç noktasına gelindiğinde imlecin sağ alt köşesinde çember işareti çıktığında tıklanarak seçim işlemi tamamlanır.
o       Yanlış seçimi iptal etmek için Back Space tuşu ile seçim iptal edilir.
·         Magnetic Lasso Tool : Manyetik olarak seçim yapmaya yarayan araçtır.
o       Kullanımı: Seçim yapılacak alanın başlangıç noktasına tıklanır. Seçim yapılacak alan mouse ile dolaşarak seçilir. Araç renk dağılımına göre otomatik olarak seçim yapar.
 
4. Araç                            Sihirli değnek seçim aracı: Resmi renk değerlerine göre seçim yapmayı
   sağlar.
Quick Selection Tool : Hızlı seçim aracı, renk tonuna göre istenilen bölgelerin seçilmesini sağlar.
o       Kullanımı : Mouse ile araç alınır ve sol tuş basılı iken seçilmek istenilen bölge üzerinde hareket ettirilerek seçim yapılır. Daha hassas ya da kaba seçimler yapmak için options bardan fırça seçilerek seçim yapılır.
·         Magic Wand Tool :  Tek bir hamleden zıt renkteki bölgeyi seçmek için kullanılır.
o       Kullanımı: Araç alınarak seçilmek istenilen bölgenin dışındaki zıt renkli alana tıklanarak seçim yapılır. Ve seçim Ctrl + Shift + I tuşlarına veya Select Menüsünden à Inverse komutu verilerek ters çevrilerek istenilen bölge seçilir.
Daha hassas seçim yapmak için option barda Tolerance değeri düşürülür ve artırılır. Bu ayar resmin yapısına göre ayarlanmalıdır.
Fotograflar üzerinde
·         Renk Parlaklık & Koyuluğu:
§         Image – Adjustment – Brightness Contrast menüsünden veya
§         Image – Adjusment – Curves (Ctrl+M) seçeneklerinden ayarlarız.
·         Fotoğrafın Yönünü Değiştirmek:
§         Image – Rotate Canvas – Flip Canvas Horizantal/Vertical
§         Image – Rotate Canvas – 180/90 CW/ 90 CCW/Arbitrary
CW=Saat Yönü
CWW=Saat Yönünün Tersi
SELECTION (SEÇİM)
Photoshop’ta bir resmin belli bir alanını seçmek, kopyalamak, renk değiştirmek için önce işlem görecek alanı seçmek gerekir. Seçim ile ilgili konular:
ü      Seçim aracını al. İstenen alanı seçim araçlarının kullanım mantığına uygun olarak seç.
ü      Seçimden çıkmak için Dışına tıkla veya “Select Menüsünden - Deselect” ( Ctrl+ D )
ü      Seçimi taşımak için seçim aracındayken seçimin içinde bir alana gel basılı tutarak seçimi sürükle bırak.
ü      Seçimi yeniden boyutlandırmak için seçili alan varken Select Menüsünden – Transform Selection – kenarlarından boyutlandır – Enter ile son şeklini ver
ü      Seçiminin kenarlarını eritme, yumuşatma, yumuşak geçiş (Feather):
§       Seçimi yap – Select – Modify – Feather (Ctrl+Alt+D) ( Feather değeri 1-2 verilir mükemmel seçimlerde)
 
!! Shift e basarak seçime başlarsan düzgün seçim yapar (kare &daire)
ü      Seçime alan eklemek için ilk seçimi yap diğer seçime başlarken de Shift basılı iken seçim yap.
ü      Alan çıkartmak için seçili alan içine gel ALT la çıkartılacak alanı tekrar seç
ü      Seçimi ters çevirmek için Select – İnverse (Ctrl + Shift+ I )
ü      İptal edilen bir seçimi geri yüklemek için – Select - Reselect komutu verilir.
ü      Belli bir genişlik ve yükseklikte seçim yapmak için
§       Ölçü birimini pixel olarak ayarla: Window – İnfo (F8) – sağ üstte palette options tıkla Ölçü ayarlarını Pixel yap
§       Seçim aracını al sonra Options Bar’dan Style - Fixed Size seç.  Genişlik ve yüksekliği ayarla ve istediğin alana tıklayınca o boyutlarda seçim yapılır.
LAYERLAR
 
·         Birbirinden bağımsız olarak taşımak, boyutlandırmak, silmek, renk değiştirmek istediğimiz her bir öğeyi ayrı bir layer olarak kullanmalıyız.
·         Layerlı çalışmalar “.psd” olarak kaydedilir.
·         Layer panelini gizlemek veya göstermek için: Window – Layers (f7)
·         !! Background layerında kilitli olduğu için çalışmıyoruz. Sadece renk vermek istiyorsan kullanılır.
·         Yeni layer oluşturmak için: New layer (sağ altta)
·         Üstüne tıklayarak adını değiştir.
·         Yazı için ayrı bir layer açmana gerek yok, Yazı yazarken kendi kendine açıyor.
·         Layer sırasında en üstteki layer en önde görünür, sürükleyerek layerların sırası değiştirilebilir.
Layerları yeniden boyutlandırmak için
·         Layer üzerine tıkla – Edit – Free Transform ( Ctrl + T )
·         Shift orantılı boyutlandırma yapmayı sağlar
·         Ctrl tek köşeden oynatır
Layerların rengini değiştirmek için
·         Layer panelinde istenen layer üzerine shiftle tıklayarak seç İçine Alt + Backspace veya Ctrl + Backspace ile renk ver.
Layerlara stil uygulamak için:
·         İstenen layer üzerine tıkla.
·         Layer panelinin alt kısmından (fx) (Add a Layer Style)e tıkla – Blending Options
o       İşaretlenen öğenin ayarları değiştirilerek işlem yapılır
§         Drop shadow = Dışa gölge verir.
§         Inner shadow = İçe gölge verir.
§         Outer glow & inner glow = Dışa & İçe parlaklık veriyor.
§         Bevel & emboss: Kabartma verir.
§         Satin: Varolan renk içine başka renk karıştırır.
§         Color overlay = Direk içindeki rengi değiştirir
·         Diğer türlü: layer panelde ctrl ile layerın üstüne tıkla sonra ctrl+backspace ya da ctrl+alt la renk değiştir.
§         Gradient overlay = “degrade”(geçişli renkler) verir.
§         Pattern overlay = Hazır doku atmayı sağlar.
§         Stroke = Etrafına çizgi verir.
§         Kopyalamak için: Layerın üstüne gel – sağ click - Copy layer style
§         Paste layer style
§         Clear layer Style
 
5.Araç Kırpma Aracı : Fotoğrafın istenmeyen kenarlık vb kısımları keserek sadece istenilen kısmını almamızı sağlayan araçtır.  
o       Kullanımı: Tools bardan araç alınır ve fotoğrafta istenilmeyen kısım dışarıda kalacak şekilde bir seçim yapılır. İstenilirse kenarlarından tutularak seçim büyütülüp küçültülebilir yada taşınabilir. Seçim işleminden sonra Enter a basılarak işlem tamamlanır.
Ölçülü bir şekilde kesim yapılmak isteniliyorsa options barda Width ve Height kısımlarına yükseklik ve genişlik belirtilerek seçim yapılabilir.
 
6.Araç Bıçak Kesim Aracı: Resimleri keserek parçalara ayırmak için kullanılır.
 
·         Slice Tool :  Kesme aracıdır, web tasarımında web siteleri için tamamen Photoshop’ta yapılmış tasarımları kesmek için kullanılır.
o       Kullanımı : Araç ile resmin kesilmek istenile kısımlar teker teker kesilir. Parça numaraları takip edilerek parça atlanmamasına dikkat edilmelidir.
·         Slice Select Tool: Seçilen bölge üzerinde değişiklik yapmayı sağlar.
o       Kullanımı : Kesilen parça üzerinde çift tıklanarak açılan pencereden işlem yapılır. Bu bölümden parçalara Name kısmına yazmak sureti ile simler veya URL kısmına yazmak sureti ile de linkler verebiliriz.
7.Araç : Rötüş Araçları :Fotoğraflardaki sivilce ben
 kırışıklık gibi istenmeyen lekeleri yok etmede kullanılır.
 
 
·         Spot Healing Brush Tool: Sivilce ve benleri yok etmeye yarar.
o       Kullanımı: Araç seçildikten sonra resim üzerinde sağ tıklanarak diameter’dan fırça genişliği ayarlanır ve lekeler üzerine tıklanarak lekeler yok edilir.
 
·         Healing Brush Tool : Doku taşıma aracıdır.
o       Kullanımı: Spot healing brush tool’da olduğu gibi fırça ayarları yapılır. Düzgün dokulu bir kısımda Alt tuşu basılı iken mouse’la tıklanarak doku alınır. Bozuk Dokulu kısma tıklanarak düzeltme yapılır.
·         Patch Tool : Yama aracıdır.
o       Kullanımı : Düzeltilmek istenilen kısım mouse ile seçilir ve seçim sağlam doku üzerine taşınarak işlem yapılır.
·         Kırmızı göz düzeltme aracıdır.
o       Kullanımı : Araç ayarları yapılarak kırmızı göz üzerine tıklama sureti ile işlem yapılır.
 
8.Araç                          Fırça Aracıdır : Serbest çizim ve
 boyama yapmaya yarar. 
 
 
 
·         Brush Tool : Çizim, boyama yapma ve özel şekiller çizmeyi sağlar.
o       Kullanımı : Fırça alınarak options bar’da brush seçeneğinden fırça seçilir. Ayrıca internetten yeni fırçalar eklenebilir.
·         Pencil Tool : Serbest şekiller çizmeye ve hazır şekiller yapmaya yarar. Kullanımı fırça aracına benzer.
 
9.Araç Klonlama Aracıdır: Resim üzerine başka bir   
      resimden yada mevcut dokulardan doku eklemeye yarar.
·         Clone Stamp Tool : Resim üzerine başka bir resimden doku ve renk klonlamaya yarar.
o       Kullanımı : Klonlanmak istenilen resmin üzerinde klonlama yapılacak kısma gelinir. Alt tuşuna basılarak klonlamaya başlanır ve üzerine işlem yapılacak resim üzerinde tıklanarak klonlama işlemi yapılmış olur. Daha hassas çalışmak için options bardan opacity değeri ile ayarlama yapılır.
·         Pattern Stamp Tool : Hazır bir doku yada resmi klonlamak için kullanılır.
o       Kullanımı : Araç alınır ve options bardan doku seçilir, opacity değerinden transparanlık değeri ayarlanarak doku verilir.
10.Araç History Brush Tool : Resmin bir bölgesi üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik sadece o bölgede geri alınmasını
 sağlayan araçlardır.
·         History Brush Tool : Resim üzerinde yapılan işlemi geri almak için kullanılır.
o       Kullanımı : Araç seçildikten sonra optionsbar’da bir fırça seçilir, opacity değeri ayarlanırı ve alana göre fırça genişliği ayarlanarak istenilen kısma tıklanarak işlem gerçekleştirilir.
·         Art History Brush Tool :Renkleri birbirine karıştırarak resimlere sansür uygulamaya yarar.
o        Kullanımı : Fırça alınarak genişlik değeri verilir ve bulanıklaştırma işlemi yapılacak kısma tıklanarak işlem yapılır.
11.Araç Silgi Aracı : Resimlerde silerek
    düzeltme, bir resimden diğerine
              hafif geçiş arkaplanı silme gibi
         işlemler yapmaya yarar.
·         Eraser Tool :  Özellikle iki resim arasında geçiş vermede çok etkili bir araçtır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o       Kullanımı : Geçiş verilemek istenilen resimler aynı çalışmaya kopyalanarak farklı layerlara kopyalanır. Silgi aracı genişliği ayarlanır ve kırmızı ile işaretli kısımda olduğu gibi yumuşak uçlu bir fırça seçilir. Opacity değeri düşülerek resim üzerine tıklanarak hafif bir silme işlemi yapılır.
·         Background Eraser Tool : Arkaplan rengi silme aracıdır. Transparan resim yapmak için kullanılır.
o       Kullanımı : Arkaplan iki resmin zıt olan resimlerde kullanılır. Resim arkaplanı tıklanarak silme işlemi yapılır.
·         Magic Eraser Tool : Sihirli silme aracıdır. Zıt renkli resimlerde kullanılır.
o       Kullanımı : Zıt renkli resimde silinmek istenen yere tıklanır. Araç aynı tondaki kısımları algılayarak otomatik silme işlemi yapar.
12.Araç  Dolgu Rengi Verme Araçlarıdır.
 
 
 
·         Gradient Tool : Geçişli renklerle dolgu vermeyi sağlar.
o       Kullanımı : Araç seçildikten sonra optionsbarda hangi renklerde dolgu verilmek istenildiği seçilir. İkinci seçenekte dolgunun içten-dışa sağdan-sola gibi akış yönü seçilir. Araç ile sahne üzerinde bir çizgi çizilerek dolgu verilir.
·         Paint Bucket Tool : Seçili bir alana tek bir renk ile doldurmaya yarar.
o       Kullanımı : İlk olarak dolgu verilmek istenilen kısım seçilir. Dolgu rengi ayarlanır ve doldu yapılmak istenilen seçim içinde herhangi bir noktaya tıklanarak dolgu verilir.
13.Araç  
 
 
 
·         Blur Tool : Bulanıklaştırma yaparak resimlerdeki kırışıklık vb. İzleri düzeltmeye yarar.
o       Kullanım : Araç seçilerek düzeltme yapılacak kısma göre fırça seçilir ve düzeltme yapılacak kısma tıklanarak işlem yapılır.
·         Sharpen Tool : Resim üzerindeki bulanıklıkları giderek renkler arasında keskin geçişler yapmayı sağlar.
o       Kullanımı : Resimde keskinleştirme yapılmak istenilen kısımlara tıklanarak işlem yapılır.
·         Smudge Tool : Resmin üzerinde renkleri kaydırarak uzatma kalınlaştırma gib işlemler yapar. Kaşları uzatmak gibi.
o       Kullanımı : Araç ile uzatma işlemi yapılmak istenilen kısım üzerine tıklayarak uzatılmak istenilen yöne doğru küçük mouse hareketleri yapılarak kullanılır.
14.Araç : Renk açma kapama araçlarıdır.
 
 
 
·         Dodge Tool:   Resimde istenilen kısımlara parlaklık verir. Diş, göz vb.
o       Kullanımı : Araçta sağ tıklanarak fırça genişlik ayarı yapılır ve işlem yapılmak istenilen kısımlar üzerinde sağ tıklanarak işlem yapılır.

 
·         Burn Tool : Yakma aracıdır. Resimde istenilen kısımların parlaklığı azaltmaya yarar. Dodge tool’un tersi işlem yapar. Kullanımı aynıdır.
·         Sponge tool : Resimde kırmızılaştırma ve morartma işlemi yapar.
o       Kullanımı : Resimde kırmızılaştırma işlemi yapılmak isteniyorsa options barda mode kısmında saturate morlaştırma işlemi yapılmak isteniyorsa desaturate seçeneği seçili olmalıdır. Bu ayarlamadan sonra işlem yapılmak istenilen alana tıklanarak işlem yapılır.
15. Araç : Pen aracıdır. Serbest, oval çizimler yapmayı sağlar.
 
 
 
 
 
o       Kullanımı: ilk olarak başlangıç noktasına tıklanır. İkinci noktaya tıklandıktan sonra mouse bırakılmadan ileri ve sağa sola doğru çekilerek eğim ovallik verilir. İkinci tıklanılan nokta üzerine tekrar tıklanılarak çizimin uzantısı kesilir. Bu işlemler uygulanarak tekrar başlangıç noktasına gelindiğinde tıklanarak şekil kendini otomatik tamamlar.
16.Araç Yazı Araçlarıdır : Horizontal Type Tool yatayda istenilen renkde, vertical type tool dikeyde istenilen renkde yazı yazmayı sağlar. Horizontal Type Mask Tool yatayda seçim şeklinde yazı yazmayı vertical type mask tool dikeyde seçim şeklinde yazı yazmayı sağlar.
o       Kullanımları: Yazı aracı ile sahneye tıklanır ve seçim üzerinde istenilen yazı yazılır.
18.Araç  Şekil Araçlarıdır :Şekil çizme araçlarıdır.
 
 
 
 
 
 
·         Rectangle Tool: Dikdörtgen çizme aracıdır. Shift’e basılarak kare şekil çizilebilir.
·         Rounded Rectangle Tool: Kenarları oval çizim yapma aracıdır.
·         Ellipse Tool: Elips çizme aracıdır. Shift’e basarak çember çizilir.
·         Polygon Tool: Çok köşeli ve yıldız şeklinde çizim yapma aracıdır.
·         Line Tool : Çizgi çizme aracıdır.
o        Kullanımı :  Araç ile çizim yapılacak noktanın başlangıcına tıklanarak kaldırılmadan sürükleyerek şekil çizilir. Shift’e basılarak orantılı çizim yapılabilir.
·         Custom Shape Tool : Özel şekil çizim aracıdır. İstenilen büyüklükte farklı şekiller çizmeye yarar.
o        Kullanımı: Araç seçili iken options bardan shape kısmından şekil seçilir, renk ayarlanır ve mouse sol tuş basılı tutularak şekil çizilir.
    19.Araç: Açıklama ekleme araçları: Resmin
     istenilen bölgelerine sesli yada yazılı
    açıklama eklemeye yarar.
·         Notes Tool : Yazılı açıklama eklemeye yarar.
o       Kullanımı: Araç ile açıklama eklenecek kısma tıklanır ve açıklama eklenir. Sağ üst köşedeki çentiğe tıklanarak açıklama ekranı açılıp kapatılabilir.
·         Audio Annotation Tool : Sesli açıklama eklemeye yarar. Aracı kullanabilmek için mikrofon ve hopörler olmalıdır.
o       Kullanımı: Araç ile sayfaya tıklandıktan sonra açılan pencereden start’a tıklanarak sesli kayıt işlemi başlar, stop ile durdurulur.
20.Araç: Damlalık Aracı: Resmin istenilen kısmından  renk örneği alarak rengi başka bir kısımda kullanmaya yarar.
o       Kullanımı: Araç seçilerek resimde istenilen renk üzerine tıklanır. Araç rengi otomatik olarak renk kutusuna atar.
21.Araç: sahne taşıma aracı: Resmin çalışma alanından büyük olduğu durumlarda resmi
          farklı kısımlarına ulaşmak için resmi taşımaya yarar.
o       Kullanımı: Araç seçilir, mouse tıklanarak taşıma işlemi yapılır.
22.Araç Zoom aracı: Resme yaklaşmaya yarar.
23.Araç : Renkleri tersien çevirme butonu. Renk kutusunda bulunan arkaplan ve önplan renklerini birbirleri ile değiştirmeye yarar.
24. Arka plan ve önplan renkleri kutusu: Önkısımdaki renk önplan rengini arkaplandaki renk arkaplan rengini gösterir.
o       Kullanımı: Kutu üzerinde tıklanıldığında açılan renk seçeneği ile renk seçilir. Rengi arkaplan rengini uygulamak için Crtl+Backspace önplan rengini uygulamak için Alt+Back Space tuşu kullanılır.
Fotograf Üzerinde Düzeltme Yapmak İçin Kullanılabilecek Araçlar
 
  1. Tool 7.1 (Spot Healing): Sağ tuş ile fırçanın boyutunu lekeye göre ayarla; lekenin üzerine tıklayarak lekeyi yok et.
                                                              i.      Sivilce ve benler için
  1. Tool 7.2 (Healing Brush): Alt tuşuna basarak düzgün alan üzerine tıklayarak doku al. Sorunlu alan üzerine uygula.
                                                              i.      Sadece doku alır; renk almaz (Clone aracı hem renk hem doku alır).
                                                             ii.      Çilleri, lekeleri, izleri yok eder.
  1. Tool 9.1 (Clone Stamp): Alt tuşuna basarak bir yerden doku ve renk alarak klonla; istediğin yere uygula.
                                                              i.      Move tolunda iken alt tuşuna basıp, layeri sürükleyerek çoğaltabilirsin.
  1. Tool 14.1 (Dodge): Dişlerin rengini açmak için.
  2. Tool 3.2 (Polygon Lasso): Gözleri seçip Ctrl+Alt+U ile renk ver.
                                                              i.      Background layerda olmak zorundasın.
  1. Tool 10.1 (History Brush): Yanlışlık yaptığın işlemi geri almak için.
  2. Tool 13.1 (Blur): Sorunlu alanları kapat.
 
Fotoğraflara Hazır Action Uygulamak
ü      Window – Actions (Alt+F9)
§         Uzantısı .atn
ü      Action panelinden actionlari yükle (ex: frames, image)
ü      Eğer bir action uygulamak istiyorsan, actions panelinden buttons moda geç.
ü      Fotoğrafı aç ve Uygulanacak Actions üzerine tıkla uygula
 
Action Yazmak İçin
(Web sitesinde kullanılacak olan resimlerin boyutunu ve MB`ini ayarlayan)
ü      Window – Action
ü      Button Mode dan çık.
ü      Ayar çubuğuna tıkla – New Action
§         Colordan buttonuna renk verebilirsin.
ü      Record`a bas. Şu andan itibaren ne yaparsan hepsini kaydediyor.
ü      İmage - Image size ile height width ayarla (pixel dimensions)
§         Resample kesinlikle işaretli olacak
ü      Bu ve bunun gibi şeyler yap (resimlerin arkasına adini yazdırıp insanların kopyalamasını engellemek için opacity oynaması vs yapabilirsin).
ü      Save for web (kendine ayrı bir klasör aç)
ü      Action durdur
ü      Buton mode ile teker teker resimlere uygulayabilirsin. Daha önce açtığın klasöre bu resmin son şeklini yolluyor.
ü      Bu action i bir klasöre uygulamak için:
§         File – Automate – Batch komutunu ver.
§         Action i seç.
§         Source olarak resimlerin bulunduğu klasörü seç (uygulama yapmak istediğin klasörü)
§         Destination belirtmene gerek yok; neden? Daha önce açtığın klasöre yollayacak.
ü      Ana fotoğrafı bozmamak için kaydetmeden o dosyayı kapatıp action i daha sonra durdurursan, klasördeki tüm ana fotoğrafları da kapatırken kaydetmeden kapat.
ü      İstemediğin aşamaları silebilirsin.
ü      Set – Save ile actioni kaydedebilirsin.
ü      Oluşturduğun action Clear Actions yapsan tekrar Load Actionsdan tekrar yüklenebilir.
 
Photoshop İçerisinden Hazır Fotoğraf Galerisi Oluşturmak
ü      File – Automate – Web Photo Gallery
ü      Styles listesinden istediğin bir stili seç
ü      Source dan istediğin klasörü seç
ü      Destination dan bir klasör aç
ü      Options kısmından ayarları kafana göre ayarla.
ü      Ok dediğinde photo gallery yapıyor.
Photoshop Fotograf Galerisi Olusturmak
·         File – Automate – Web Photo Gallery
·         Styles listesinden istediğin bir stili seç
·         Source dan istediğin klasörü seç
·         Destination dan bir klasör aç
·         Options kısmından ayarları kafana göre ayarla.
·         Ok dediğinde photo gallery yapıyor.
 
VINYET (Resmin etrafını farklı bir resimle kaplama)
1-)Bir resim aç
2-)Elips aracı ile seç
3-)Select Inverse
4-)Bir ön plan rengi seç
5-)Select à Feater (15)
6-)Alt +Backspace
YANAN YAZI
1-)D-X
2-)File à New (20*15 cm, 72 pix./inch.,Grayscale,Background color)
3-)İçi boş yazı yaz, (ok işaretine tıkla)
4-)Select à Transform Selection(Ctrl+T),büyült,Enter
5-)Alt+Backspace à Ctrl +D
7-)Resmi yan yatır –Image à Rotate Convas (CW)à 90
8-)Filterà Stylize à Windà From the leftà ok
9-)Ctrl + F ( 3Kez)
10-)Imageà Rotate Convas à 90 CCW
11-)Imageà Modeà Indexed color
12-)Image à Mode à Color Table à Black body àok
13-)Image à Mode à RGB
14-)Filter à Distort à Ripple
PATLAYAYAN YAZI
1-)Fileà New (20*15 cm,72 pix./inc.,white(RGB)
2-) İçi boş yazı yaz,       (ok işaretine tıkla), Select à Transform Selection(Ctrl+T),büyülüt,Enter
3-)Dà Alt+Backspace
4-) Ctrl +D à ImageàAdjust -> Invert
5-)Filterà Distort à Polar Coordinatesà Polar to Rectangular
6-)Imageà Rotate Canvas à 90 CW
7-) Filterà StylizeàWindà From the right
8-)Ctrl + F (3 Kez)
9-)Imageà Rotate Canvasà 90 CCW
10-)Filter à Distort à Polar Coordinates à Rectangular to Polar
11-)Ctrl + U à Colorize i tıkla.
!!!Derslerimizde bu araçların kullanımı ile ilgili daha fazla uygulama ve örnek yapılmaktadır.
 
  Bugün 6 ziyaretçi (23 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=