pwgphotoshop
  Ana Sayfa
 

Photoshop Araç Kutusu (Toolbox)

Photoshop'u kullanmak için öncelikle Asagıda resmini gördüğünüz "Araç Kutusu" nu iyice öğrenmeliyiz.
Araç Kutusuna ulaşmak için programın arayüzündeki Ana Menüsünden, Window>Show Tool ile Toolbox'ı açalım (Kapatmak için ise Window>Hide Tool yolunu seçiyoruz).
Araç Kutusu, yandaki resminde görünen araçlarından başka araçları da içerir.
Gizli olan bu araçlara, yanında " " işareti bulunan ikonların üzerinde mouse nuzu basılı tutup bir süre bekleterek açılacak olan yeni ikon penceresinden erişebilirsiniz.
Bunlardan birini seçerseniz Araç kutusunda ki diğer ikon ile yerini değiştirecek, kullanmaya hazır hale gelecektir. Herbirinin yanlarındaki klavye kısa yol tuşlarını da görebilirsiniz.

Şimdi "Araç Kutusu" üzerindeki ikonları sırası ile tanıyalım..
"Rectangular Marquee Tool", Kare, dikdörtgen çizmek için seçili alan yaratır. Klavye kısa yolu gördüğünüz gibi "M" tuşudur. Kare çizmek istersek, kare şeklini seçip, klavyemizdeki Shift tuşuna basılı tutarak imajımız üzerinde mause muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde dikdörtgen alan seçer. Elliptical Marquee Tool, Şayet Daire çizmek istersek, daire şeklini seçip yine klavyemizdeki Shift tuşuna basılı tutarak imajımız üzerinde mause muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde elips alan seçer.Diğerleri, tek pixel olarak yatay (Single Row Marquee Tool) veya dikey (Single Column Marquee Tool) alan seçmeye yarar.

 "Move Tool", Seçilen bir alanı veya Layer (Katman)'ı taşımanıza yarar.Otomatik seçim özelliği olduğu gibi imajın üzeründe iken sağ tuş yaparsanız hangi Layer de olduğunuzu da belirtir. Klavuzluk görevi vardır.

 "Lasso Tool", Kement Aracı denir. İmajınız üzerinde serbestçe çizerek alan seçebilirsiniz. Resmin belli noktalarını tek tek seçmenize Polygonal Lasso Tool ile yapabilirsiniz. Magnetic Lasso Tool ise kontrast ve renge duyarlıdır.

 "Magic Wand Tool", İmaj üzerindeki benzer renkleri seçim aracıdır. Benzer renkleri veya tonları seçebilirsiniz.

 "Crop Tool", Kesme Aracı denir. İmajınızdaki fazlalıkları kesmenize, fazlalıkları temizlemenize ve imajınızı serbest olarak döndürmenize yarar. ©

 


SliceTool", Dilimleme Aracı, imaj üzerinde dilimler yaratmanıza yarar. İmajınızı dilimlere bölebilirsiniz. Slice Select Tool ise dilimleri seçmemize yarar.

 "Airbrush Tool", Yumuşak kenarlı hat şeklinde boyama yapmamızı sağlar. (Kalem hareketi sağlar.)

 "Pencil Tool", Kalem Aracıdır. Airbrush Tool aksine sert kenarlı çizgiler çekmeye yarar. Adından da anlaşılacağı üzere Kalem olarak kullanılır. Paintbrush Tool ise Fırça etkisi sağlar ve boyama yapmamıza yarar.

 "Clone Stamp Tool", Istampa Aracı ile İmajın bir yerine Alt tuşu ile tıkladığımızda buranın resim ve doku örneğini alır ve bu örneği istediğimiz yere tıklayarak yapıştırmamızı sağlar. Pattern Stamp Tool ise hafıza-şablon (Pattern) olarak aldığımız görüntüyü kullanmaya yarar.

 "History Brush Tool", İmajın arkaplan rengini kopyalayıp imaj üzerine seçilen alanı fırça etkisiyle boyar. Art History Tool ise kullanılan seçili alandaki farklı boyama stillerine bakıp onları taklit ederek, fırça etkisiyle boyama yapar.

 "Eraser Tool", Silme Aracı, imaj üzerinde beğenmediğiniz yerleri siler ancak silerken alttaki Layerdeki rengin vaya imajın görünmesini sağlar. Background Eraser Tool, arkaplan rengini silerek imajı transparent yapar. Magic Eraser Tool ise tek tıklama ile imajın arkaplan rengini silerek imajı tranparent yapar.

 "Paint Bucket Tool", Boya Kovası ile seçili alanı, Foreground denen renk değiştirme aracındaki üstteki renk ile doldurabilirsiniz. "Gradient Tool" ise iki yada daha çok rengin birbiri arasında yumuşak geçiş yaparak seçili alanın boyanmasını sağlar.

 "Blur Tool", İmaja kenarlardan dışa doğru belirsizlik hissi verir, Sharpen Tool, imajın kenarını dışa doğru keskinleştirme hissi verir, Smudge Tool, imajın rengini dağıtmak, renkleri birbirine karıştırma, leke hissi verir.

           

 "Dodge Tool", İmajda aydınlanmış-ışıklanmış alan sağlar, Burn Tool, İmajda koyulaşmış-kararmış alan sağlar, Spone Tool, ise imajın renk doygunluğunu azaltıp, çoğaltmaya yarar.

 "Path Companent Selection Tool - Direct Selection Tool", Pen Tool ile İmaj üzerinde herhani bir yerde seçim yaptığımızda vaya bir parça seçtiğimizde seçim noktalarını ve kontrol hatları ile kontrol noktalarını tespit ederler.

 "Type Tool", İmaj üzerinde yazı (text) yazmamızı sağlar, Photoshop'un Yazı Editörüdür (T).

 "Pen Tool", Etkili ve denetimli seçim alanları sağlar, yapılacak imajın düzgün kenar rotaları-yönleri çizmemize izin verir. Uygulamalarda daha geniş açıklanacaktır.
[img]http://www.aeystudio.com/tips/photoshop/pstools/pen.gif[/img
"Rectangle Tool", en üstte Rectangular Marquee Tool bölümünde anlattığımız işlemleri yapar. Ancak bu araçın farkı Foreground denen renk değiştirme aracındaki üstteki renk ne ise uygulandığı yerde direkt o rengi kullanır ve maskeleme yapar. İsterseniz daha sonra üzerine çift tıklayarak rengi değiştirebilirsiniz. Resimde de görüldüğü gibi, köşeleri yuvarlatılmış, elips, poligonal olarakta kullanılır.Herbirinin kenarlıkları, yarıçapları "Tool Options Bar" 'dan ayarlanabilir. Line Tool, çizgi aracıdır. İstenilen kalınlıkta düz çizgiler çizer. Custum Shape Tool, Photoshop'un hazır şekiller listesini kullanmamızı sağlar.

 "Notes Tool", imaja açıklayıcı yazı ve ses ekler. Ancak bu eklentiler sadece PSD formatında etkindirler.

 "Eyedropper Tool", imaj için örnek renk seçmemizi sağlar. İmajın hangi rengine tıklarsanız o rengi alır. Color Sampler Tool, Info sekmesinde seçilen rengin değerini gösterir. Measure Tool, imajda iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmemizi sağlar.

 "Hand Tool", ekrana sığmayacak şekilde büyültülen imajlarda görünmeyen yerlere ulaşmak için kullanılır.(H)

 "Zoom Tool", imajın istenilen bölümüne yakınlaşmayı veya uzaklaşmayı sağlar.(Z)

 "Palet (Renk Seçim Aracı)", Foreground üstteki rengi, Background alttaki rengi belirtir. Defaunt renk (D) resimdeki gibidir. 'a tıklayarak da default ayarlara geçilebilir. 'a tıklayarak alttaki ve üstteki renkleri yer değiştirebilirsiniz(X). Ancak alttaki daima Background, üstteki daima Foreground olacaktır.

 "Quick Mask Mode", Hızlı maskeleme yapmaya veya maskelemeden çıkmaya yarar.(Q)

 "Full Screen Mode", tam ekran yapar, eski hale gelir. (F)

 "Jump to ImageReady", ImageReady'ye atlama yapar. Herhangi bir imajınız açıksa doğrudan ImageReady'e gönderip aynı imajda bütün katmanları, efektleri ve filitreleri ile ImageReady'de kullanıma hazırlar. (Ctrl+Shift+M)

 


Katmanlar (Layers)

"Layer" leri açmak için Ana Menüden, Window > Show Layers yolunu kullanıyoruz. (Kapatmak için ise Window > Hide Layers yolunu seçiyoruz.).
Katmanlar olarak da ifade edilen Layer'ler Photoshop gibi resim işleme programlarının en önemli unsurlarıdır. İmajımızı hazırlarken yaptımız her desenin, yazının, grafiğin birbirine karışmaması, değiştirmek istediğimizde herbirine ayrı ayrı hükmetmemizi sağlarlar. İmajımızı hazırlarken, imaja ekleyeceğimiz her yeni parça ayrı bir katman (Layer) açılarak yapılmalıdır. Yani meydana getireceğimiz imajımız bir Üstüste Gelmiş Layer - Katmanlar - Bütünüdür.
Bunu şöyle de açıklayabiliriz;nasıl ki bir sinema filmi çekilirken film kamerası şerit halinde ve her hareketi ayrı ayrı karelere çeker de ancak film oynatıldığı zaman perdede hepsi tek bir sahne imiş gibi görünürse Layer ler de aynı böyle bir filmin kareleri gibi ayrı ayrı hazırlanır ama yapılan imaj tek bir resimmiş gibi görünür.
Tabiki bizim imajımızda -Katmanlarda- film kareleri gibi hareketlilik, animasyon yoktur. ))
Bunun nedeni Photoshop'un sadece pixel tabanlı, bitmap resim işleme programı olmasıdır.
Ancak pixel tabanlı imajlara da animasyon uygulamasını Adobe-ImageReady Programını incelerken göreceğiz. (Animasyonlu Banner vb.)
Layer'lerin herbirisi birbirinden bağımsızdır.
Onları istediğimiz gibi yerlerini değiştirebilir, herbirine ayrı ayrı çeşitli Effect'ler (Yeni adıyla "Layer Style" ) uygulayabilir, saydamlaştırıp, altındaki layerin görünmesini sağlayabilir yada imajımızda görünmesini iptal edebiliriz.

Şimdi bu anlattıklarımızı uygulamalı olarak görelim:
Açılan New penceresi ile yeni açılacağımız dökümanımızın hangi özelliklerde olacağını belirliyoruz.
Bu Pencereyi biraz açıklayalım, Name kısmını dökümanınıza (imajınıza) bir ad vermek için kullanabilirsiniz. Image Size Bölümünde, imajımızın genişliğinin (Width), yüksekliğinin (Height) pixel cinsinden ne olacağını yazacağız. Bütün resim işleme programları gibi Photoshopta da ölçü birimi pixel olduğundan bu kısmın pixels olarak kalması çok önemlidir. Resolution penceresi ise imajımızın pixels/inch olarak çözünürlüğünü belirliyoruz. Bu sayfalarda Photoshop ile web sayfalarımızda kullanılacak imajları düzenleyeceğimizi var sayarak ve imajımızı web de yayınlayacağımızı düşünerek monitör çözünürlükleri de 72 pixel olduğundan Resolution bölümünün mutlaka 72 pixels/inch olması gerekiyor. Yani monitör de 1 inc (2,54 cm) lik bir alanda de 72 pixel görünecektir. Mode Kısmı, yine monitörler açısından ekran görüntü renkleri olan RGB Color olarak kalacaktır. Contents Bölümünü imajımızın arkaplan rengini belirleyeceğimiz bölümdür.Yani imajımız hangi renk üzerine oturacaktır? Bu bölümde White, Background,Transparant olarak 3 seçenek görüyoruz. White:Seçilirse arka plan renginin Beyaz olur, Background: Araçlar Kutusunu açıklarken sözü edilen Renk Seçim aracında (Palet'te) alttaki rengi ifade eder.

 

 

 NEW PENCERESİNİN KULLANIMI

 Yan taraftaki resimde görüleceği üzere, Background (Alttaki Renk) Kırmızı, Foreground (Üstteki Renk) Sarı dır. Resimdeki Kırmızı nın olduğu yere hangi rengi verip, "Contents" bölümünde, Background seçeneğini işaretlersek imajımızın arka plan rengi o renk olur. İsterseniz, 'a tıklayarak Background Sarı, Foreground Kırmızı olarak renkleri yer değiştirebilir (Klavyedeki X Tuşu) yada 'a tıklayarak da default ayarlara (Background Beyaz, Foreground Siyah) geçebilirsiniz. (Klavyedeki D Tuşu)

 Transparet: Seçilirse, imajımızın arka plan rengi olmayacak, imaj penceresi zemini yandaki resimdeki gibi görünecektir.Transparent olan imajlar, yerleşecekleri web sayfalarının arka plan rengi (<body bgcolor="#FFFFFF">) ne olursa olsun o renk ile uyumlu olacaklardır.

 New Penceresindeki ilgili yerleri düzenledikten sonra OK Tuşuna basıp Nihayet Nihayet yeni imajımızı açıyoruz ve Layer lere devam ediyoruz. Şayet Layer sekmesi görünmüyorsa Ana Menüden, Window > Show Layers ile Layerlerimizi aktif hale getiriyoruz. İlk açılışta Layer Penceresi görüntüsü yandaki gibidir.

Şimdi imajımıza yeni bir Layer ekleyerek, Layer Penceremizi biraz daha iyi tanımaya çalışalım.

 Ana Menüden Layer > New > Layer ile yeni bir Layer açalım. (Shft+Ctrl+N).
*Yeni Layer i, ayrıca Layer Penceresinin altında bulunan 'a tıklayarakda açabiliriz.
New Layer Penceresini incelersek,
Name: Yeni Layer'ımıza bir isim verebiliriz.
Group With Previous Layer: Alttaki Layer ile beraber hareket ettirmek istersek burayı işaretliyoruz.
Color: Yeni Layer'ımızı diğerler layer lardan ayırabilmek için bir renk seçebiliriz.
Mode: Altındaki layer ler ile çalışma tarzını buradaki listeden seçebiliriz.
Opacity: Layer ımızı saydamlaştırmak, şeffaflaştırıp, altındaki layer'ın görünmesini sağlamak için % değeridir. 100% değeri Layer ımızın mat, saydamlaşmamış halidir. Bu değeri % cinsinden düşürdükçe saydamlaşarak alttaki Layer ın görüntüsünü açar. İki Layer beraber görünürler.

 

Alttaki 1.Layer kırmızı, Opacity değeri: %100, Üstteki 2.Layer Yeşil. Opacity değeri: %100Alttaki 1.Layer kırmızı, Opacity değeri: %100, Üstteki 2.Layer Yeşil. Opacity değeri: %36

 Layer penceremiz daha yakından tanımak için yandaki resmi inceleyelim:
1-Göz (Indicates layer visibility): Layeri görmemizi sağlar, şayet mause ile gözün üzerine tıklayıp kapatırsak o layer'i imajımızda göremeyiz. Açık olan Layer'i gösterir.
2-Fırça (Indicates painting on layer or layer mask): Hangi Layer de işlem yapılıyorsa orada belirir.Çalıştığımız Layer'i gösterir.
3-Efekt Uygulaması (Add a layer style): Layer ımıza çeşitli efektler uygulamamızı sağlar. Tıkladıktan sonra açılan pencereden bir efect seçersek seçtiğimiz efektin işaretlendiği Layer Style penceresini açar.
4-Maskeleme Aracı (Add a mask): Layer e mask ekler.
5-Yeni set yaratma Aracı (Create new set): Daha sonra inceleyeceğiz.
6- Renkleri ve Tonlarını değiştirme Aracı (Create new fill or adjustment layer): Mecut renklerimizde çok güzel değişiklikler yapmamızı sağlayan özellikleri çalıştırır. Uygulamalarda daha çok inceleyeceğiz.
7-Yeni Layer Yaratma Aracı (Create a new layer): İmajımıza yeni bir layer ekler.
8-Layer'i silme Aracı (Delete layer): İptal etmek istediğimiz için işaretlediğimiz layer i siler.
9-Layer seçenekleri: Buradan yeni Layer yaratabilir, seçilen Layer in kopyasını çıkarabilir, Layer i silebilir, Layer özelliklerini görebilir, Layer Style de Blending Seçeneklerine ulaşabilir, Layer leri birbirleri ile birleştirebilirsiniz.
10-Opacity: Yukarıda anlatınan Matlık değerini ayarlayabilirsiniz.
11-Mode: Yukarıda anlatılmıştır.
12-Layer'deki transparent pixel leri kilitler.
13-Layer'in üzerinde herhangi bir boyama işlemini engeller.
14-Layer sağ-sol, aşağı-yukarı hareketini kilitleyerek engeler.
15-Layer'i bütün müdahalelere karşı kilitler.

Bir kaç küçük uygulama yaparak Layer penceresini biraz daha yakından tanıyalım;
Daha önceden gördüğümüz gibi, şayet kapalı ise, Ana Menüden, Window > Show Layers ile Layer penceresini açalım.
Yeni bir imaj başlamak için Ana Menüden File > New ' seçiyoruz, yada Ctrl+N klavye kısa yolunu kullanarak dökümanımızı açıyoruz. Önceden gördüğümüz New Penceresi karşımıza geliyor. Ayarlarımızı yapalım, Name bölümüne bir isim yazabilirniz veya boş bırakabilirsiniz. Nasılsa kayıt sırasında bir isim vereceksiniz! Biz yine "Photoshop-Layers" yazıyoruz.
Width bölümüne 250 yazıyoruz, Height bölümüne de 250 yazıyoruz pixels ler olduğu gibi kalıyor. Resulation 72 pixels/inch, Mode: RGB Color, Contents de ise White'ı işaretliyoruz. Bu verdiğimiz değerlere göre imajımız, 250 x 250 Pixels ölçüsünde yani Kare şeklinde, 72 pixels/inch çözünürlükte, RGB (Red:Kırmızı, Green:Yeşil, Blue:Mavi'dir. Monitörler için Ana Renkler modu) Renk modunda ve beyaz zeminli olacaktır. OK deyip imajımızı açıyoruz. Çizimlerimizi daha düzgün yapmak için, mesafelerini ayarlamak içinimajımızın etrafına Ruler (Cetvel)'i açmamızda fayda vardır (View > Show Rulers).
Burada bir hatırlatma yapalım, eğer Photoshop'a çok yabancıysanız, bu anlattıklarımız size çok tuhaf gelebilir. Bu nedenle öncelikle Photoshop Programını edinip, makinanıza kurmanız ve bir süre sağını solunu iyice kurcalayıp, aşina olmanız gereklidir.

 

 

 İmajımızı çizmeye başlayalım; Öncelikle Layer Penceresinden tuşuna basarak yada Layer > New > Layer ile yeni bir Layer açalım. (Shft+Ctrl+N). Bu yeni layerimızın üzerine sağ tuş ile tıklayarak açılan pencereden Layer Properties i seçip Name kısmına, "Daire" yazalım. Böylece Yeni Layer ımıza "Daire" adını vermiş olduk.
Daha sonra Tool Box dan Marquee Tool dan Elliptical Marquee Tool u seçerek "Daire" Layer ımızın içine istediğimiz boyutta bir daire çizelim. Düzgün bir daire çizmek için bir elimiz de mause ile daireyi çizerken diğer elimizi de klavyemizde shift tuşuna basılı tutalım (Çizim Bitene Kadar&#33. Eğer Shift tuşunu basılı tutmazsak çizimimizin elips olacağını, tam daire yapmak için çok uğraşacağımızı hatırlatırız. Şimdi çizdiğimiz bu daireyi boyamak için Swatches penceresinden bir renk seçelim. (Window > Show Swatches) Biz burada Kırmızı'yı seçtik (RGD Red). Renk Değişim Aracında (Palet'te) üstteki renk "Foreground" Kırmızı oldu. Tekrar Tool Box dan bu defa Paint Bucket Tool'u seçerek dairemizi seçtiğimiz kırmızıya boyamak için seçili alanın üzerine bir kere tıklıyoruz. İşte bu kadar. Artık "Daire" isimli Layer ımız da Kırmızı renkte bir Dairemiz var.
Tekrar Layer Penceremize gidip, basarak ikinci bir Layer açalım. Bu Layer ımıza da yukarıda bahsettiğimiz şekilde " Kare" adını verelim. Artık "Kare" adında ikinci bir Layer ımız oldu. "Kare" Layer ımız seçili iken (Mavi Renk) ( Göz ve Fırça açık - görünür olacak), tekrar Tool Box dan Marquee Tool aracına gidip bu defa Rectangular Marquee Tool u seçerek yine Shift tuşunu basılı tutarak istediğimiz büyüklükte bir kare çizelim. Eğer Shift tuşunu basılı tutmazsak çizimimizin dikdörtgen olacağını, tam kare yapmak için çok uğraşacağımızı bir kez daha hatırlatırız. Karemizi boyamak için tekrar Swatches penceresinden bir renk seçelim. Bu defa Lacivert'i seçtik(RGB Blue). Bu defa Renk Değişim Aracında (Palet'te) üstteki renk "Foreground" Lacivert oldu.Tekrar Tool Box'dan Paint Bucket Tool'u seçip, imajımızda seçili olan karemizin içine tıklıyoruz. İkinci Layer'imiz olan "Kare" isimli Layer ımız da da Lacivert renkte bir Karemiz oldu.
Layer'leri daha iyi tanımak ve mantığını anlamak için "Kare" isimli Layer'imizdeki Kareyi Dairemizin üzerine sürükleyerek taşımak için Tool Box 'tan Move Tool aracını seçip , Karenin üzerine basılı tutarak Dairenin üzerine sürükleyerek taşıyoruz. Layer Penceresine dikkat ederek, gördüğünüz gibi İmajımızda, Layer sırasına göre Layer Penceresindeki alttaki "Daire" Layer'ında olan daire altta, üstteki "Kare" Layer'ında olan kare üstte duruyor.
Arzu edersek bunların yerini değiştirmemiz de mümkündür. Yani Daireyi üste, Kareyi alta alabiliriz. Şöyleki; Layer penceresine gidelim, "Daire" Layer'ına tıklayalım, mause'umuz üzerinde iken basılı tutarak üstteki "Kare" Layarının üzerine sürükleyelim (Layer Order), artık Daire, Karenin üzerinde yer aldı. Layer leri yer değiştirmek için bunun tersini de, üssteki layer'i sürükleyerek alttaki layer'in altına taşımak suretiyle de yapabiliriz. Yani Layer ler birbirlerinin altına ve üstüne sürüklemek suretiyle taşınabilirler, böylece içlerinde çizili olan resimlerde birbirlerinin altında ve üstünde olmak üzere yer değiştirmiş olurlar (Layer Order).
Yaptığımız imajımızı PSD Formatında kaydedelim ki tekrara açtığımızda Layer'lerimiz kaybolmamış -kapatılmamış- olsun. Aksi halde bütün Layer ler birleşecek, imajı açtığımızda Layer Penceresinde sadece tek bir "Background" 'da Kırmızı bir daire resmi ve Lacivert bir kare resmi görünecek, Daire ve Kare isimli 2 adet Layerler görünmeyecektir
Anlatılanlara Göre Layer Penceremizdeki İşlemler:

 Swatches Penceresinden Renklerimizi Seçebiliriz.

 "Layer Order" Yaparken Layer Penceremizdeki İşlemler:

 Palet de (Renk Seçim Aracı), Üst renkleri (Foreground)seçiyoruz.

 

 

 


İmajımızı PSD Formatında kaydettikten sonra, Layer özelliklerini biraz daha inceleyelim.
Layer Penceresinden tuşuna basarak yada Layer > New > Layer ile yeni bir Layer açalım. (Shft+Ctrl+N).
Layer Properties'de Name kısmına, "Dikdörtgen" yazalım. Layer ımız seçili iken (Mavi Renk) ( Göz ve Fırça açık - görünür olacak), tekrar Tool Box dan Marquee Tool aracına gidip Rectangular Marquee Tool'u seçerek - bu defa Shift tuşuna basılı tutmadan - istediğimiz büyüklükte bir Dikdörtgen çizelim. Eğer çizim sırasında Shift tuşunu basılı tutarsak çizimimizin Kare olacağını bir kez daha hatırlatalım. Dikdörtgenimizi boyamak için tekrar Swatches penceresinden bir renk seçelim. Bu defa Yeşil'i seçtik (RGB Green). Bu defa Renk Değişim Aracında üstteki renk "Foreground" Yeşil oldu. Tekrar Tool Box'dan Paint Bucket Tool'u seçip, imajımızda seçili olan dikdörtgenin içine tıklıyoruz. Layer Penceremizde Üçüncü Layer'imiz olan "Dikdörtgen" isimli Layer ımız da da Yeşil renkte bir Dikdörtgenimiz oldu.
Önceden gördüğümüz gibi imajın içinde Layerleri -Layerlerin içindeki resimleri- sürükleyerek taşımak için Tool Box 'tan Move Tool aracını , seçip sürükleyerek taşıyorduk. Move Tool Aracının özelliklerinden bahsedersek, bu aracı seçtiğimizde, Tool Options Bar'a dikkat edersek, "Auto Select Layer" kutucuğunu görürsünüz. Şayet bu kutucuk işaretli değilse, Move Tool Aracını imajımızın içindeki herhangi bir resmin üzerinde sağ tuş ile tıklarsak o resmin hani Layer de olduğu en üstte olmak üzere altındaki bütün Layerlerin listesini gösterir. Buradan Layer Penceresindeki istediğiz Layer'i seçebiliriz. Ancak bu kutucuk işaretli ise Move Tool Aracını hangi resim üzerine tıklarsak, Layer Penceresinde o resmin Layer'ini otomatik olarak seçer.

 Üçüncü "Dikdörtgen" Layer'ımızı yaptık.

 Move Tool ile Tool Options Bar'da "Auto Select Layer"'i Seçmek.

 Layer Penceresinde Layerlede bulunan göz şekline ise tıklarsanız, "Göz" ikonu kaybolur ve o layere ait resim imajımız da görünmez. Resmi tekrar görmek için "Gözün" kaybolduğu ikonuna tekrar tıklayıp "Göz" ikonunu aktif hale getirmemiz gereklidir. Yani istemediğimiz layerleri imajdan silip, sonradan pişman olmaktansa, "Göz" ikonu ile kapatıp, tekrar açabiliriz
Move Tool" Aracının Kullanımını animasyonlu görmÜN

 Layer Penceremizin Boyutlarını sağ alt köşesinde bulunan noktasından tutup çekerek -yandaki şekildeki gibi- büyültüp, küçültebiliriz.

İmajımızı, tekrar PSD Formatında kaydedelim ( File > Save ).


Layer'leri Kontrol Penceresi. (1)

 İmajımızı PSD Formatında kaydettikten sonra, Layer Penceremizde üst köşede bulunan 'un özelliklerini de biraz daha inceleyelim.
Bu yan ok tuşuna basınca, yandaki resimde görüldüğü gibi Layer'leri Kontrol Penceresi açılır. Bunları yukarıdan aşağıya doğru sırası ile inceleyelim; (1)
New Layer: Yeni bir Layer yaratmamıza yarar.
Dublicate Layer: İşaretleyerek seçtiğimiz (mavi renk olan ve önünde fırça resmi bulunan ) Layer'in bir kopyasını çıkarıp yeni bir layer olarak Layer Penceresine yerleştirir.
Delete Layer: İşaretli Layer'i siler.
New Layer Set: Yeni bir Layer Set oluşturur.
Layer Properties: İşaretli Layer'in Özelliklerini açar.(Layer'e yeni bir ad verebiliriz,adını ve rengini değiştirebiliriz.)
Blending Options: İleride göreceğimiz efektleri düzenlememize yarayan ve çok sık kullanacağımız "Layer Style" Penceresini açar. ("Harmanlama-Karışım Seçenekleri" penceresi de denebilir).

Layer Style" Penceresi

 Merge Down: Layer bir altındaki Layer ile birleşip tek bir Layer yapar.
Merge Visible: Layer Penceresinde Göz ikonlarının yanlarındaki boş kutucuklara tıklarsak bu kutucuklarda zincir şekli yer alır. Bunu anlamı; zincir ile işaretlenmiş Layerler beraber hareket etmek zorundadırlar (Constrain).Yani birbirleri ile alakalı olmuşlardır. Buna "Link" oluşturma da denir. Hatırlarsanız, Layerler, yanlarındaki Göz ikonlarını kapattığımızda imajımızdan kayboluyorlardı. Yani "Görünmez" oluyorlardı. zincir ile işaretlenmiş herhangi bir Layerleri görünmez yaparsak (Göz İkonunu kapatarak), "Merge Visible" seçeneği ile sadece görünen Layerleri birleştirip tek bir Layer yapar, görünmeyen Layeri yalnız bırakır.
Flatten Image: Bütün Layerleri birleştirip kapatır. İmajımızı bu şekilde kaydedip kapatırsak, bir daha açtığımızda Layerlerimizi göremeyiz.
Palette Options: Layerlerin içlerindeki küçük pencerelerin (Paletlerin) büyüklük ve küçüklüklerini ayarlamamızı sağlar veya pencereleri yok edip Layer Penceresinde sadece Layer adlarını gösterir.
Eğer Layerleri zincir ile işaretleyip, tekrar 'u tıklarsak bu defa Layer Kontrol Penceresinin yeni özellikleri ortaya çıkar (2).
Şimdi buradaki yenilikleri inceleyelim;
New Set From Linked: zincir ile işaretleyip Link oluşturduğumuz Layerlere yeni bir "Set" yaratır.
Lock All Linked Layer: Link oluşturduğumuz bütün Layerleri müdahalelere karşı kilitler. Kilitli Layerlere işlem yapamayız.
Merge Linked: Sadece zincir ile işaretleyerek Link oluşturduğumuz Layerleri birleştirip tek bir Layer yapar.

Zincir ile Layerleri Link haline getiriyoruz.

 

 

 Layer Penceresine herhangi bir Layer'e Sağ tuş ile tıklarsak yandaki şekildeki gibi yeni özellikleri açılır. Gerçi bu özellikleri ileride Maskeleme, Type Tool yazı aracı kullanımı ve imaja filitrelerin uygulanmasında daha geniş olarak açıklayacağız. Ancak Layer penceremizi tanımak açısından burada da kısaca gözgezdirmek zorundayız. Yandaki resimde aktif olanlardan yukarıda bahsetmiştik, şimdi sadece aktif olmayan pencereleri açıklarsak;
Enable Layer Mask: Layer'e uyguladığımız maskelemeyi aktif hale getirir.
Rasterize Layer: Photoshop'un Yazı Aracı olan Type Tool ile bir yazı (Text) yazdığımızda bu yazıya direkt olarak filitreleri uygulayamayız. Bunun gibi Photoshop'un Türkçe karakterleri tanımama özelliği olduğundan yazılarımızda Türkçe karakter kullanamıyoruz. Örneğin küçük harf ile " ı " yazamıyoruz. Bu nedenle önce küçük harf ile " i " yazıyoruz. Daha sonra Layeri "Rasterize Layer" ile rasterize ederek, yazımızı "Text - yazı" özelliğinden çıkarıp, " i " harfini üzerindeki "nokta (.)" işaretini Marquee Regtanguar ile işaretleyip seçerek siliyoruz. İşte artık küçük bir " ı " harfimiz oldu.
Copy Layer Style: Layer üzerine evvelce uygulanmış Efektleri kopyalar. (Photoshop'un eski sürümlerindeki "Efektler" adının 6.0 sürümü ile "Layer Style" olarak değiştiğinden evvelce bahsetmiştik.)
Paste Layer Style: Kopyalanmış Efektleri seçilen Layer'e yapıştırır.
Paste Layer Style to Linked: zincir ile link verilmiş olan tüm Layerlere kopyalanmış efektleri yapıştırır. Böylelikle aynı efekti her Layer'e vermek için tek tek uğraşmazsınız.
Clear Layer Style: Layerdeki efekti siler.

Zincir ile işaretlenmiş Layer'lerin Kontrol Penceresi. (2)

 
Palette Options ile Layer'in iç pencerelerinin büyüklüklerini ayarlayabiliriz veya pencereleri "None" ile kapatabiliriz.

 Layer'e "Sağ Tuş" ile tıklarsak yeni özellileri açılır.

 Transparent Layer Seçimi yapabiliriz.

 Layerler ile ilgili bir kaç konuya daha değinmek gerekiyor. Bu bölümde Layer'i seçme "Select Layer Transparency" işlemini yani Layer'in Transparent Seçimini anlamaya çalışacağız. Hatırlarsanız evvelce Layer'in içindeki küçük pencerelerden bahsetmiştik.

Örnek imajımızdaki "Kare Layer" 'ine dikkat edersek, küçük pencere içinde imajımızdaki mavi renkli kare şeklini görürüz.

 Buradaki mavi rengin etrafında karelere ayrılmış alanlar Transparent zeminleri ifade eder. Bunun anlamı şudur; layerdeki mavi renkli imaj altındaki Layerde ne renk varsa o rengin üzerinde kalır ve karelere bölünmüş alanlar alttaki imajın rengini alır. Örneğimizdeki imajımızda "Kare" adlı Layer seçili iken Fırça Aracı [Paintbrush Tool-(B)] ile mavi renkli karemizin dışından üzerine doğru başka bir renktte bir çizgi çizelim. Layer'in içindeki küçük pencere,

 şeklini alır. Yani çizdiğimiz şekil karenin dışından başlayarak içine girdi dolayısıyla mavi renkli kare şeklimizin dışına taştı. Oysaki biz, çizdiğimiz bu şeklin sadece mavi renkli karemizin içinde kalmasını, dışarıya taşmamasını istiyoruz. Bunun kolay yolu Layer'in içindeki pencereye sağ tuş ile tıklayarak

 (veya Ctrl+sol tuş ile tıklayarak), açılan pencereden "Select Layer Transparency" komutunu seçmekle imajımızdaki mavi renkli karemizi seçili hale getiriyoruz. Şimdi yukarıda bahsettiğimiz, Fırça Aracı ile boyama işlemini tekrar yapalım. Bu defa görüyoruz ki sadece seçmiş olduğumuz mavi renkli karemizin içine çizim yapabildik. karenin dışına ise Fırça Aracı çalışmadığı için herhangi bir çizgi çizemedik.

Kısaca özetlersek, "Select Layer Transparency" komutunu ile imajımızda aynı Layer içinde ve sadece seçtiğimiz kısma müdahale edebiliyoruz.

Photoshop 6.0'ın bizim için çok faydalı bir özelliğini daha inceleyelim. Ana Menüden, Layer/Arrange ile Arrange'ı açalım. Arrange, Layerlerdeki şekillerimizin imaj penceresinde ayarlamak, düzenli bir şekilde sıraya sokmak, birbirleri arasındaki yerlerini düzenlemek için kullanacağımız çok kolaylıklar sağlayan bir özelliktir.
Bring to Front: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinin en üst sırasına taşır.
Bring Forward: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinde bir üst sıraya taşır.
Send Backward: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinde bir alt sıraya taşır.
Send to Back: Seçtiğimiz Layer'i Layer Penceresinin en alt sırasına gönderir. (Background'un üstüne.)
*Hatırlatma yapalım, biliyorsunuz ki Layer Penceresinde, üstte olan Layere ait resim, imaj penceresinde de bir alttaki Layer resminin üstünde yer alır. Biraz karışık oldu alt-üst derken, ama sizler deneyerek daha kolay anlayabilirsiniz... :-))

Tekrar Ana Menüden, Layer > Aling Linked ile Aling Linked'i açalım.
Aling Linked, zincir ile link yaptığımız Layerlere ait imajların imaj penceresinde düzenlenmesini, hizalanmasını sağlar. Arrange'den farkı ise buradaki değişiklik Layer Penceresinde değil de sadece imaj Penceresinde olur. Yani Layerlerin sırası değişmez. Seçilen Layerden hangi Layer'e ile link veridi ise link verilen Layer'e ait resim seçilen Layerdeki resme göre imaj penceresinde hizalanır, düzenlenir. Bu özellik, "Araç Seçenekleri Çubuğu"ndan da kontrol edilebilirler

 "Transparent Layer Seçimini" örnek imajımızın, imaj penceresinde inceleyelim.

 Bunları Açıklayalım;
Top Edges: İmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin hizasına çekerek, üst kenarına hizalar.
Vertical Centers: İmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin hizasına çekerek, dikey olarak ortalar.
Botton Edges: İmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin hizasına çekerek, alt kenarına hizalar.
Left Edges: İmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin (kendi hizasına çekmeden), sol kenarına hizalar.
Horizonal Centers: İmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin (kendi hizasına çekmeden), yatay olarak hizalar.
Right Edges: İmaj Penceresinde, link verilen resmi seçili Layer'e ait resmin (kendi hizasına çekmeden), sağ kenarına hizalar.

Daha iyi anlamak için İZLEYİN

 "Arrange" özelliği ile Layerleri alta ve üste taşıyabiliriz.

 Alink Linked" ile resimlerimizi hizalıyoruz.

 Filtreler

 Photoshop için bir çok firma tarafından çeşitli "Filter" ler hazırlanmış olmakla beraber biz burada sadece Photoshop'un kendi orijinal filitrelerini (Photoshop-Plug-Ins) inceleyeceğiz. Aslında diğer firmaların hazırladıkları filitreler de Photoshop'un orijinal filitrelerinden çok farklı şeyler yapmazlar. Ancak birkaç etkiyi bir arada yapabildikleri için zaman kazandırdıkları ve kullanımları daha kolay oldukları için bunlardan bazıları tercih edilebilir. Ama yine de en güzel etkileri Photoshop'un Orijinal Filitreleri ile elde edebileceğimizi hatırlatalım.
Filitrelere ulaşmak için Ana Menüden Filter ' i seçiyoruz. Yan tarafta gördüğünüz Photoshop Orijinal Filitrelerini gösteren liste açılır. Dikkat ettiğiniz gibi bunlar Ana Flitrelerdir. Herbirini kendi içlerinde bölümleri vardır. Şimdi bunları açıklamaya çalışalım;
Artistic:
Colored Pencil: İmajda bir renk haritası çıkararak baskın olan renkleri alarak fırça darbeleri oluşturur. Feather seçilirse yağlı boya etkisi verir.
Cutout: İmajımızdaki köşeleri basitleştirerek detayını azaltıp yarattığı köşeler ve çizgilerde anti-alias özelliği nedeniyle yumuşak hatlar oluşturur. Yüksek kontrastlı grafiklerde iyi sonuç verir.
Dry Brush: Kuru boya etkisi verir. Renk geçişlerini en aza indirip kenarları rastgele büker, anti-alias etkisi verir.
Film Grain: Bir tür kirlenme etkisi vererek beyaz kirler aydınlatır, siyah kirler koyulaştırır. Yazılar üzerinde iyi etkiler verir.
Fresco: Kontrastı yüksek bir görüntü verir. Kenarlar daha keskin, koyu renkler daha koyu olmakla birlikte "Dry Brush" a benzemektedir.
Neon Glow: Uygulandığı bölgenin renklerine göre 2-3 renk tonu içeren sonuçlar yaratır.
Palette Knife: Paletteki renk sayısını azaltarak keskin hatlı, az renkli bir imaj yaratır.
Poster Edges: İmajımızı posterize ederek renk sayısını azaltır. Kenarlara siyah detaylar ekler.
Rough Pastels: İmajımızın kenarlarını geliştirir. Bunun için bir doku dosyası kullanır.
Smudge Stick: Birbirine karışmış renklerdeki bir bezin kağıt üzerine etkisi gibi sonuç verir.
Sponge: Buzlu cam etkisi vb. etkiler verir.
Underpainting: Kumaş kaplama havası verir.
Water Color: İmajımızın kenarlarına sulu boya etkisis verir. "Fresco" ya benzer.
Blur:
Blur: Yumuşatma, bulanıklaştırma etkisi verir. Standart değere uygular.
Blur More: "Blur" etkisini standart değerin üzerinde uygular.
Gaussian Blur: Photoshop'un en çok kullanılan filitresidir. Bulanıklaştırma ve yumuşatma etkisini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Motion Blur: Hareketli bir kameranın yakaladığı görüntüyü simule eder. Hareketin şiddeti ve yönü belirlenebilir.
Radial Blur: Çok özel bir kamera efektidir.
Smart Blur: İmajımızdaki kenarları tespit ederek, "Gaussian Blur" etkisini kenarlara dokunmadan iç bölgelere uygular.
Brush Strokes:
Accented Edges: Küçük imajlara uygulanmasında fayda olan kenarlara doku ekleyen geliştirme filitresidir.
Angled Strokes: Kenarları sertleştirip ana hatlara dikkat çeker.
Crosshatch: İmajı geliştirmek için rastgele dokular ve zigzaglar yaratır.
Dark Strokes: Koyu renkli set kenarlar üretir.
Ink Outlines: İmaj kenarlarına mürekkep bulaşmış havası verir.
Splatter: Sudaki yansıma etkisi verir.
Sprayed Strokers: Kenarlarda yatay veya dikey deformasyonlar yaratır.
Sumi-e: Yazılarda (Text) kullanırak hoş görüntüler elde edilir.
Distort:
Diffuse Glow: Aydınlık alanlara gölgeler verir.
Displace: Seçtiğimiz ikinci bir imaj (PSD Formatlı) ile etki eden grafiğin tüm pixellerini düzenleyen bir flitredir. Kullanımı biraz karışıktır.
Glass: İmajımıza eğrilmiş cam kaplaması yapar.
Ocean Ripple: Su dalgalarının verdiği etkiyi yapar.
Polar Coordinates: İmaja iki çeşit bükülme etkisi verir.
Ripple: Küçük su dalgaları etkisi verir.
Shear: Verdiği eksen üzerindeki noktalar ile dikey doğrultuda imaja eğrilik vermeyi sağlar.
Spherize: Deformasyonları küresel yapmamızı sağlar.
Twirl: Girdap hareketi etkisi yapar.
Wave: Su dalgası gibi yumuşak bir deformasyon sağlar.
ZigZag: Zigzaglar, su dalgaları oluşturur.
Noise:
Add Noise: Belirttiğiniz yoğunlukta pixelleri rastgele ekler.
Despeckle: Tarayıcı ile tarattığınız fotoğraflardaki kirleri yok eder.
Dusk & Scratches: Renkleri birbirine yaklaştırarak contrast'ı azaltır.
Median: Pürüzsüz yüzeylerin oluşmasını sağlar. En çok kullanılan filitrelerden biridir.

Pixelate:
Color Haftone: İmajımızı renk sayısı az, düşük kalitede bir hale getirir.
Crystallize: İmajımızı renkli hücrelere bölerek petek gibi bir doku yaratır.
Facet: İmaj içindeki kenarlardan anti-aliasing'i kaldırır.
Fragment: İmajımızda deprem etkisi yaratır.
Mezzotint: İmajımıza kirlilik ekleyecek rastgele noktalar üretir.
Mosaic: İmajımızı kareselleştirir. Düşük çözünürlükte zoom yapmış gibi bir hava verir.
Pointtillize: Doku yaratmaya yardımcı olur, uygulanan bölgeyi noktasallaştırır.
Render:
Clouds: Fırça ve zemin rengini kullanarak bulut etkisi veren doku çalışmalarında sık kullanılan bir filtredir. Boş bir Layer de kullanılması daha iyi olur.
Differance Clouds: "Clouds" filitresine benzer. Uygulandığı yüzeyin karşıt renklerini alarak bulut etkisi yaratır.
Lens Flare: Photoshop'un en çok kullanılan filitrelerinden birisidir. Kamera objektifine ışık vurmasıyla oluşan sanal hüzmeleri simüle etmemizi sağlar.
Lighting Effects: Buda Photoshop'un en çok kullanılan filitrelerinden birisidir. Herhangi bir yüzeye ışık efekti vermeyi sağlar.
Texture Fill: Bir PSD dosyasını desen olarak döşemeye yarar.
Sharpen:
Sharpen: İmajdaki kenar ve köşeleri belirginleştirir.
Sharpen More: Daha şiddetli bir "Sharpen" etkisi sağlar.
Sharpen Edges: Düşük şiddette "Sharpen" etkisi yapar.
Unsharp Mask: Kenarların keskinliğini azaltır.
Sketch:
Bas Relief: Kompleks çizgileri alıp iki renkli bir imaj yaratır.
Charcoal: Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalışması benzeri üretilebilir. 
Görüntünün contrast'ı çok fazla olur.

Chalk and Charcoal: Paletteki backgrond ile tebeşir etkisi, foreground ile "Charcoal" etkisini birleştirir.
Chrome: Metal etkisi sağlar.
Conte Crayon: Renk sayısını 6 ya indirir ve doku ekler. Contrast'ı yüksek imajlarda iyi sonuçlar verir.
Graphic Pen: İki renkli bir grafiği detay seviyesi düşük olarak yaratır.
Halftone Pattern: "Graphic Pen" in gelişmişidir.
Note Paper: Basit görüntüler sağlar.
Photocopy: Renkleri azaltır.
Plaster: Siyah, beyaz, gri tonlarda plastik etkisi yapar.
Reticulation: Siyah-Beyaz kirli bir görüntü sağlar.
Stamp: İki renkli sert kenarlı bir sonuç verir.
Torn Edges: "Stamp" filitresine gri tonlar ekler.
Water Paper: Su içindeki bir imajın sert hatlarını su üstüne çıkan bir mürekkep etkisi yaratır.
Stylize:
Diffuse: Pixelleri dağıtır.
Emboss: En çok kullanılan filitrelerden biridir. Resmi gri yaparak üç boyutlu bir görünüm verir.
Extrude: İmajı değiştirip farklı bir imaj yaratır.
Find Edges: Kenarların kontrastını arttırır.
Glowing Edges: "Invert" (tersyüz eder) edeceği uçları otomatik bulur.
Solarize: Renk eğrilerine yaptığı etki ile imajı %50 koyulaştırır.
Tiles: Kaplama yapar.
Trace Contour: Kontur çizgilerini bulur, geri kalanları yok eder.
Wind: Rüzgar efekti verir.
Texture:
Craquelure: Texture yaratır. Yazılarda iyi sonuç verir. Eskimiş yağlı boya tablo etkisi yaratır.
Grain: "Add Noise" filitresi gibidir.
Mosaic Tiles: Gelişmiş mozaik de denilebilir. "Craquelure" a benzer.
Stained Glass: "Mosaic Tiles" ın contrast ile kristalize edilmiş halidir.
Texture: Yazılarda iyi sonuçlar verir.
Video:
De-Interlace: Videodan aktarılan resmin üzerinde temizlik yapar.
NTSC colors: Resmin renklerini titremeyen, kaymayan renklere çevirir.
Other:
Costom: Resim üzerinde numerik olarak bir çok efekt yaratmayı sağlar.
High Pass: Resimdeki contrast'ı azaltır.
Minimum: Resimdeki koyu pixelleri vurgular.
Maximum: Resimdeki açık pixelleri vurgular.
Offset: Birbirini takip eden döşenebilen desenler yaratmaya yarar
**MENÜLER**


-File Menüsü-


New: Yeni bir dosya açar.
Open: Kayıtlı bir resmi açar.
Browse: Dosyaları photoshopta bulunan browser ile araştırmada kullanılır.
Open As: Açacağımız bir dosyanın uzantısı JPG ise PSD olarak açmakta kullanılır.
Open Recent: Son çalıştığınız dosyalar burada ise kısa yoldan açmakta kullanılır.
Edit in imageready: Photoshop’ta bulunan bir dosyayı imageready ortamında düzenlemek için image ready’ye geçmekte kullanılır.
Close: Çalıştığımız projeyi kapatmakta kullanılır.
Close all: Eğer bir kaç proje ile çalışıyorsanız hepsini birden kapamakta kullanılır.
Close and Go to Bridge: Dosyayı kapatır ve Adobe Bridge programını açar.
Save: Dosyayı kayıt eder.
Save As: Dosyayı farklı kaydeder.
Save for Web: Web için hazırlamış olduğunuz bir dosyayı, parçalanmış ise farklı resimler halinde, ister html ister sadece resimler olarak kayıt yapmakta kullanılır.
Revert: Çalışmakta olduğunuz dosyayı ilk haline getirir.
Place: Çalışmakta olduğunuz bir dosya ile başka bir dosyayı üzerine ekleyerek değiştirmekte kullanılır.
Import: Farklı görüntü aktarıcılardan photoshop’a dosya aktarmakta kullanılır.
Export: Photoshopta olan herhangi bir dosyayı farklı standartlarda dışa aktarmakta kullanılır.
File info: Dosyanın özelliklerini gösterir.
Page Setup: Sayfanın genel özelliklerini hazırlamada kullanılır.
Print with Preview: Dosyanın önizlemesini göstererek yazıcıdan çıktı alır.
Print: Önizleme olmadan sadece dosyanın çıktısını alır.
Print one Copy: Bir kopyası alınarak yazdırılır.
Exit: Programdan çıkışı sağlar.


-Edit Menüsü-

Undo: Yaptığınız işlemi geriye almakta kullanılır.
Step forward: Bir işlemi geriye almışsanız eğer, o işlemden bir sonraki duruma tekrar dönmekte kullanılır.
Step backward: History’de kayıtlı bulunan işlemlere tekrar dönmekte kullanılır.
Fade: Bir bölgede uygulamış olduğunuz işlem üzerinde değişlik yapmada kullanılır.
Cut: Seçili bölümü kesmede kullanılır.
Copy: Seçili bölümü kopyalamada kullanılır.
Copy merged: Birleştirilmiş katman kopyalaması için kullanılır.
Paste into: Seçili bölgenin içine yapıştırır.
Paste: Hafızadaki görüntüyü yapıştırır.
Clear: Seçili bölgeyi temizler
Check spelling: İngilizce imla denetimi yapar
Fnd and replace text: Bulmak istediğiniz yazıyı arar, ve istediğiniz bir yazı ile değiştirir.
Fill: Seçili bölgeyi renk, desen vs. ile doldurur.
Stroke: Seçili bölgeye kenarlık ekler.
Free transform: Layerda bulunan resmin genel şemasında büyüklüğü, şekli değiştirilir.
Transform: Seçili bölge üzerinde değişiklik yapar.
Define brush preset: Hazırlanmış olan resmi fırça yapmakta kullanılır.
Define pattern: Hazırlanmış olan resmi desen yapmakta kullanılır.
Define custom shape: Hazırlanmış resmi kullanılmak üzere bir şekil yapar.
Purge: Seçili bölgelerde istenilen çıkarmaları yapar.
Preset manager: Fırça, Desen, Şekil’leri düzenleme bölümü.
Color settings: Çalışmanın renk ayarlarını yapar.
Keyboard shortcuts: Klavye kısayollarının hepsi
Preferences: Photoshop’un ayarlarını yapacağınız seçenekler kısmı.

-İmage Menüsü-

Mode: Resimin özniteliklerinin ve hangi tür olması gerektiğini gösteren ve seçim yapılan bölüm.
Adjustments: Resmin aydınlık, kontrast, renk ayarlarının yapılacağı bölüm.
Duplicate: Resmin bir kopyasını oluşturur.
Apply Image: Resimdeki değişiklikleri tamamlar.
Calculations: Resim özniteliklerindeki hesaplamaları göstermektedir.
Image Size: Resim’in boyutunda değişiklikler yapmakta kullanılan bölüm.
Canvas Size: Resimde kullandığınız arkaplanın (tuval’in) boyutunda değişiklik yapmak ta kullanılır.
Pixel Aspect Ratio: Pixellerin oransal görünümüyle ilgili düzenlemeler yapılan bölüm.
Rotate Canvas: Tuval’de açısal çevirmeler yapmak için kullanılır.
Crop: Resimi kırpar.
Reveal All: Gizli olanlar dahil resmi tüm olarak gösterir.
Variables: Resmin olabilecek tüm değişken şekillerini gösterir.


-Araç Kutusu-

Rectangual Marquee Tool (İşaret aracı): Resim üzerinde istediğimiz alanı seçmemizi sağlar. Seçim işlemini yapabilmek için, özelliği seçili hale getirin. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz alanı tarayın. Dört farklı seçenek sunar .


Rectangual Marquee Tool (Dörtgen İşaretleme Aracı): Kare, dikdörtgen gibi şekil seçimleri yapabiliriz.

Elliptical Marquee Tool (Elips Şekilli İşaretleyici Araç): Elips, daire gibi şekil seçimleri yapabiliriz.

Single Row Marquee Tool (Tek Sıra İşaretleme Aracı): Tek sıra çizgi seçimleri yapabiliriz.

Single Columb Marquee Tool (Tek Sütun İşaretleme Aracı): Tek sütün çizgi seçimleri yapabiliriz.
“Dörtgen İşaret Aracı” nı kullanırken ‘Shift’ tuşunu basılı tutarak seçim işleminizi gerçekleştirirseniz ‘kare’ şeklinde, “Elips İşaret Aracı” nı kullanırken ‘Shift’ tuşunu basılı tutarak seçim işleminizi gerçekleştirirseniz daire şeklinde seçim alanı oluşturmuş olursunuz.

Move Tool (Taşıma Aracı): Katmanları ya da seçili alanı taşımanızı sağlar. Özelliği seçtikten sonra mouse’un sol tuşu basılı tutularak katman istenilen yere taşınır.

Lasso Tool (Kement Aracı): Seçim işlemi yapar. İşaret Aracıyla aynı işlevi yürütür. Pikselleri dahi, tek tek seçebilir, dağınık seçim yapabilirsiniz. Üç farklı seçenek sunar.Lasso Tool (Kement Aracı) ile Mouse’un sol tuşuna basılı tutarak istediğiniz alanın belli bir noktasından başlayarak seçiminizi yapın ve seçiminizi başladığınız noktada bitirin.

PolygonaL Lasso Tool (Çokgen Kement Aracı): Mouse’un sol tuşu ile resim üzerinde tek tek tıklamalar yaparak seçim alanınızı oluşturun.

Magnetic Lasso Tool (Manyetik Kement Aracı): Piksel tanıma yöntemine göre çalışır. Aynı renk pikseller üzerine seçim yapar. Yapmanız gereken tek şey, seçim alanınızı belirledikten sonra mouse’un sol tuşu ile bir alana tıklayıp mouse’u isteğiniz doğrultusunda hareket ettirmek (sol tuşa basılı tutmanıza gerek yoktur) ve başladığınız noktada bitirmek.

Magic Wand Tool (Sihirbaz Çubuğu Aracı): Seçim işlevi yapar. Piksel tanıma yöntemine göre seçer. Örneğin tüm Beyaz renkleri seçmek istiyorsanız, bu özelliği seçili hale getirip mouse’un sol tuşu ile Beyaz bir renge tıklayın. Resim üzerindeki tüm siyah renkler seçilecektir. Aynı resim üzerinde seçili alan ile birlikte başka seçili alanlar da oluşturmak istiyorsanız, SHİFT tuşunu basılı tutarak yeni seçim alanları oluşturun. Seçilmiş alan, seçim alanının belli bir bölümünü seçim dışına çıkarmak istiyorsanız, ALT tuşunu basılı tutarak işleminizi tamamlayın.

Crop Tool (Kırpma Aracı ): Kesme işlemi yapar. Resim üzerinde kalmasını istediğiniz alanı mouse’un sol tuşunu basılı tutarak seçin, çerçeve dışında kalan alan silinecektir. Çerçeve kenarları ile oynayarak kesilmesini istediğinizi alana ince ayar yapabilirsiniz. “Escape” tuşuna basarak seçilmiş olan kırpma alanını iptal edebilirsiniz.

Slice Tool (Dilim aracı): Genel olarak web tabanlı resimlerde kullanılır. Dijital resimlerinize yapacağınız işlemler için gerekli değildir.

Brush Tool (Boya Fırçası Aracı): Tam boyama (çizgisel) yapar. Önalan rengini kullanır. İki farklı seçenek sunar. Mouse’un sol tuşu basılı tutularak işlem yapılır.

Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı): Çizim yapar.

Clone Samp Tool (Damga Kopyalama Aracı): Piksel kopyalaması yapar. Dijital resimler üzerindeki değişikliklerde çok fazla oranda kullanılır. Bir diğer ismi de, DNA kopyalama aracıdır. İki seçenek sunar.

Clone Stamp Tool (Damga Kopyalama Aracı): Damga kopyalama aracını seçtikten sonra öncelikle kopyalamak istediğiniz alanı ALT tuşuna basılı tutarak mouse’un sol tuşu ile tarayın. Sonra ALT tuşuna basmadan mouse’un sol tuşunu basılı tutarak resmin istediğiniz alanına yapıştırın.

Pattern Samp Tool (Desen Kopyalama Aracı): Desen kopyalama aracını etkinleştirdikten sonra, araç kutusunun hemen üstünde yer alan seçenek menüsünden istediğiniz deseni seçin ve yapıştırmak istediğiniz alan üzerine gelerek mouse’un sol tuşunu basılı tutarak yapıştırma işlemini yapın.

History Brush Tool (Sanat Tarihi Aracı): Resminize hangi işlemi hangi efekti uygularsanız uygulayın, bu özelliği kullanarak resminizin ilk başlangıç haline geri dönebilirsiniz. Burada unutulmaması gereken nokta, resminizin tamamını değil, sadece sizin istediğiniz alanı eski haline getirebileceğiniz. İki seçenek sunar.

History Brush Tool (Sanat Tarihi Aracı): Resminizi ilk başlangıç haline getirir. Yapmanız gereken mouse’un sol tuşuna basılı tutarak istenilen alanı taramak..

Art History Brush Tool (Sanat Tarihi Fırçası): Bu özellik resminizi dijital bir resim olmaktan çıkararak, resminizi pastelle boyanmış bir resim haline getirir.


Eraser Tool (Silgi Aracı): Pikselleri yok ederek silme işlemi yapar. Üç seçenek sunar.

Eraser Tool (Silgi Aracı): Mouse’un sol tuşu basılı tutularak istenilen alanlar silinir.

Background Eraser Tool (Artalan Silgi Aracı): Artalan rengini siler.

Magic Eraser Tool (Sihirli Silgi Aracı): Mouse’un sol tuşuna tek tıklama yaparak istenilen piksel alanı silinir.

Paint Bucket Tool (Boya Kovası Aracı): İlginç geçiş efekti boyamaları ve toplu renk boyamaları yapar. İki seçenek sunar.Paint Bucket Tool (Boya Kovası Aracı): Önalan rengini, tüm katmana etkinleştirerek boyama yapar. Yapmanız gereken, özelliği seçtikten sonra resim içerisindeki herhangi bir alana mouse’un sol tuşu ile bir kere tıklatmanız.

Graident Tool (Geçiş Aracı): Geçiş aracı özelliğini seçtikten sonra, araç kutusunun hemen üst kısmında bulunan seçenekler menüsünden istediğiniz geçiş efektini seçin. Geçiş efektlerinin hemen sağ kısmında bulunan efekt uygulama seçeneklerinden de birini seçerek resmin istediğiniz bir alanına mouse’un sol tuşu basılı tutularak çiziminizi yapın. Resmin tamamını değil de, istediğiniz bir alanını “seçim” işlemini yaptıktan sonra boyama işlemi gerçekleştirerek renklendirebilirsiniz.

Smudge Tool (Bulanıklılık Aracı): Mouse’un sol tuşu basılı tutularak ya da tek tıklamayla istenilen alana işlem yapılır. Üç seçenek sunar.

Smudge Tool (Bulanıklılık Aracı): Resmin istenilen kısmına bulanıklık katar.

Sharpen Tool (Keskinleştirme Aracı): Bulanıklılığın tersi bir işlem yapar. Resimleriniz üzerindeki bulanık noktaları keskinleştirir.

Blur Tool (Bulaşıklılık Aracı): Resim üzerinde istenilen alanda “şekil değişikliği” yapılmasına olanak sağlar.

Dodge Tool (Kaçırma Aracı): Mouse’un sol tuşu basılı tutularak ya da tek tıklamayla istenilen alana işlem yapılır. Üç seçenek sunar.

Dodge Tool (Kaçırma Aracı): Resminiz üzerinde ışıklandırılmış alan yaratmanızı sağlar.

Burn Tool (Yakma Aracı): Resminiz üzerinde koyulaştırılmış alan yaratmanızı sağlar.

Sponge Tool (Sünger Aracı): Resim doygunluğunu arttırmanızı ya da azaltmanızı sağlar.

Type Tool (Yazı aracı): Resimler üzerine yazı yazabilmenize olanak sağlar. Özelliği seçtikten sonra, mouse’un sol tuşu ile resim üzerinde herhangi bir noktaya bir tıklatma yapmanız yeterli. Yazıyı bitirdikten sonra “ Taşıma Aracı” na bir kere tıklayın. Dört Seçenek Sunar.

Horizontal Type Tool (Yatay Yazı Aracı): Yan olarak yazı yazmamızı sağlar.

Vertical Type Tool (Dikey Yazı Aracı): Yazılarınızı Dik olarak yazmanızı sağlar.

Horizontal Type Mask Tool (Yatay Seçerek Yazı): Yazılarınızı yazı harflerine göre seçerek Yatay oluşturur.

Vertical Type Mask Tool (Dikey Seçerek Yazı): Yazılarınızı yazı harflerinize göre seçerek Dikey oluşturur.

Pen Tool (Kalem Aracı): Resim üzerine önalan renginde çizgiler çizmenize olanak sağlar.

Rectangle Tool (Dörtgen aracı): Resim üzerine, şekil ve çizgi katmanları koymanızı sağlar. Ayrıca photoshop’un kendine özel şekillerini de kullanabilmenizi sağlar. Önalan rengini kullanır. 6 farklı seçenek sunarRectangle Tool (Dörtgen aracı): Köşeleri Düz Dikdörtgen çizmenizi sağlar.Rounded Rectangle Tool (Köşeleri Yuvarlanmış Dörtgen Aracı): Köşeleri yuvarlatılmış Dikdörtgen çizmenizi sağlar.Ellipse Tool (Elips Aracı): Elips çizmenizi sağlar.Polygonal Tool (Çokgen Aracı): Yukarıda belirtilen şekillerin katman olarak çizimini yapmanızı sağlar.

Line Tool (Çizgi aracı): Resim üzerinde çizgi katmanı yapmanıza olanak sağlar

Custom Shape Tool (Özel şekil aracı): Resim üzerine photoshop tarafından belirlenmiş olan özel şekiller çizmenizi sağlar.


Notes Tool (Not aracı): Resim üzerine not veya ses bırakmanızı sağlar. İki seçenek sunar.

Notes Tool (Not aracı): Resim üzerine not bırakmanızı sağlar. Not resim üzerinde küçük bir sembol ile temsil edilir. Özelliği seçtikten sonra mouse’un sol tuşunu resim üzerinde istediğiniz bir alana bir kere tıklatın. Karşınıza metin kutusu çıkacaktır. Buraya notunuzu bırakın ve sembole mouse’un sol tuşu ile iki kere ard arda tıklatın. Not defteri kapanacaktır. Not defterini tekrar açmak için üzerine mouse’un sol tuşu ile çift tıklatmanız yeterlidir. Eğer notu silmek istiyorsanız, notu seçtikten sonra “delete” tuşuna basınız..

Audio Annonation Tool (Ses Ek Açıklama Aracı): Resim üzerine ses eklemenizi sağlar. Kullanma biçimi not defterini ile aynıdır.

Eyedropper Tool (Damlalık aracı): Önalan ve artalan renk ayarlamalarında ve belirlediğiniz iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmek için kullanılır. Üç seçenek sunar.

Eyedropper Tool (Damlalık aracı): Resim üzerinde beğendiğiniz bir rengi önalan rengi olarak seçmenize olanak sağlıyor. Özelliği seçtikten sonra resim üzerinde beğendiğiniz bir renk pikseline mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Önalan rengi seçilmiş olacaktır.

Color Sampler Tool (Renk örnekleyici aracı): Resim üzerinde seçmiş olduğunuz rengin tüm RGB oranlarını veya CMYK oranlarını verir. Bu özellik aynı anda dört farklı rengi incelemenizi mümkün kılıyor. Özelliği seçtikten sonra, “ Pencere / Bilgileri Göster ” menüsünü açın. Mouse’un sol tuşu ile bir renk noktasına tıklayın. Eğer resminiz RGB modunda ise seçtiğiniz rengin, Red oranı, Green oranı ve Blue oranı verilecektir. Özelliği resminizin üzerinden kaldırmak için resmin dışına taşımanız yeterli.

Measure Tool (Ölçü aracı): Resim üzerinde belirlediğiniz iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmenizi sağlar.
Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak çekin ve bırakın. Araç kutusunun hemen üstündeki seçenekler menüsü size gerekli oranlamaları verecektir.

Hand Tool (El Aracı): Ekranınıza sığmayacak büyüklükteki görüntülere ulaşmak için kullanılır. Mouse’un sol tuşu basılı tutularak kullanılır.

Zoom Tool (Yakınlaştırma Aracı): Resmin istenilen noktalarına yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapar.
Mouse’un sol tuşuna bir kere tıklanarak yakınlaştırma işlemi gerçekleştirilir. ALT tuşuna basılı tutularak mouse’un sol tuşuna bir kere tıklanırsa uzaklaştırma işlemi gerçekleştirilir

Foreground Color / Background Color (Önalan rengi / Artalan rengi): Photoshop’un tüm boyama ve çizim işlemlerinde kullanılan renk birimleridir. Önalan veya artalan renginin üzerine gelerek mouse’un sol tuşu ile bir kere tıklamanız yeterli. Tıkladıktan sonra karşınıza çıkan renk menusundan istediğiniz rengi seçerek önalan veya art alan rengi olarak belirleyebilirsiniz.


Quick Mask Mode (Maskeleme Aracı): Hızlı maskeleme yapmaya veya maskelemeden çıkmaya yarar.


Full Screen Mode (Tam Sayfa): Tam ekran yapar, eski hale gelir.


Jump to ImageReady (İmage Ready Geçiş): ImageReady'ye atlama yapar. Herhangi bir imajınız açıksa doğrudan ImageReady'e gönderip aynı imajda bütün katmanları, efektleri ve filtreleri ile ImageReady'de kullanıma hazırlar.

**FİLTRELER**

-Artistic-

Colored Pencil: İmajda bir renk haritası çıkararak baskın olan renkleri alarak fırça darbeleri oluşturur. Feather seçilirse yağlı boya etkisi verir.
Cutout: İmajımızdaki köşeleri basitleştirerek detayını azaltıp yarattığı köşeler ve çizgilerde anti-alias özelliği nedeniyle yumuşak hatlar oluşturur. Yüksek kontrastlı grafiklerde iyi sonuç verir.
Dry Brush: Kuru boya etkisi verir. Renk geçişlerini en aza indirip kenarları rastgele büker, anti-alias etkisi verir.
Film Grain: Bir tür kirlenme etkisi vererek beyaz kirler aydınlatır, siyah kirler koyulaştırır.
Fresco: Kontrastı yüksek bir görüntü verir. Kenarlar daha keskin, koyu renkler daha koyu olmakla birlikte "Dry Brush" a benzemektedir.
Neon Glow: Uygulandığı bölgenin renklerine göre 2-3 renk tonu içeren sonuçlar oluşturur.
Palette Knife: Paletteki renk sayısını azaltarak keskin hatlı, az renkli bir imaj oluşturur.
Poster Edges: İmajımızı posterize ederek renk sayısını azaltır. Kenarlara siyah detaylar ekler.
Rough Pastels: İmajımızın kenarlarını geliştirir. Bunun için bir doku dosyası kullanır.
Smudge Stick: Birbirine karışmış renklerdeki bir bezin kağıt üzerine etkisi gibi sonuç verir.
Sponge: Buzlu cam etkisi vb. etkiler verir.
Underpainting: Kumaş kaplama havası verir.
Water Color: İmajımızın kenarlarına sulu boya etkisi verir. "Fresco" ya benzer.-Blur-

Blur: Yumuşatma, bulanıklaştırma etkisi verir. Standart değere uygular.
Blur More: "Blur" etkisini standart değerin üzerinde uygular.
Gaussian Blur: Bulanıklaştırma ve yumuşatma etkisini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Motion Blur: Hareketli bir kameranın yakaladığı görüntüyü simule eder. Hareketin şiddeti ve yönü belirlenebilir.
Radial Blur: Çok özel bir kamera efektidir.
Smart Blur: İmajımızdaki kenarları tespit ederek, "Gaussian Blur" etkisini kenarlara dokunmadan iç bölgelere uygular.


-Brush Stroces-

Accented Edges: Küçük imajlara uygulanmasında fayda olan kenarlara doku ekleyen geliştirme filitresidir.
Angled Strokes: Kenarları sertleştirip ana hatlara dikkat çeker.
Crosshatch: İmajı geliştirmek için rastgele dokular ve zigzag lar oluşturur.
Dark Strokes: Koyu renkli set kenarlar üretir.
İnk Outlines: İmaj kenarlarına mürekkep bulaşmış havası verir.
Splatter: Sudaki yansıma etkisi verir.
Sprayed Strokers: Kenarlarda yatay veya dikey deformasyonlar oluşturur.
Sumi-e: Yazılarda (Text) kullanarak hoş görüntüler elde edilir.-Distort-

Diffuse Glow: Aydınlık alanlara gölgeler verir.
Displace: Seçtiğimiz ikinci bir imaj (PSD Formatlı) ile etki eden grafiğin tüm pixellerini düzenleyen bir filtredir. Kullanımı biraz karışıktır.
Glass: İmajımıza eğrilmiş cam kaplaması yapar.
Ocean Ripple: Su dalgalarının verdiği etkiyi yapar.
Polar Coordinates: İmaja iki çeşit bükülme etkisi verir.
Ripple: Küçük su dalgaları etkisi verir.
Shear: Verdiği eksen üzerindeki noktalar ile dikey doğrultuda imaja eğrilik vermeyi sağlar.
Spherize: Deformasyonları küresel yapmamızı sağlar.
Twirl: Girdap hareketi etkisi yapar.
Wave: Su dalgası gibi yumuşak bir deformasyon sağlar.
ZigZag: Zigzaglar, su dalgaları oluşturur.-Noise-

Add Noise: Belirttiğiniz yoğunlukta pixelleri rastgele ekler.
Despeckle: Tarayıcı ile tarattığınız fotoğraflardaki kirleri yok eder.
Dusk & Scratches: Renkleri birbirine yaklaştırarak contrast'ı azaltır.
Median: Pürüzsüz yüzeylerin oluşmasını sağlar. En çok kullanılan filtrelerden biridir.


-Pixelate-

Color Haftone: İmajımızı renk sayısı az, düşük kalitede bir hale getirir.
Crystallize: İmajımızı renkli hücrelere bölerek petek gibi bir doku yaratır.
Facet: İmaj içindeki kenarlardan anti-aliasing'i kaldırır.
Fragment: İmajımızda deprem etkisi oluşturur.
Mezzotint: İmajımıza kirlilik ekleyecek rasgele noktalar üretir.
Mosaic: İmajımızı kareselleştirir. Düşük çözünürlükte zoom yapmış gibi bir hava verir.
Pointtillize: Doku yaratmaya yardımcı olur, uygulanan bölgeyi noktasallaştırır.

-Render-

Clouds: Fırça ve zemin rengini kullanarak bulut etkisi veren doku çalışmalarında sık kullanılan bir filtredir.
Differance Clouds: "Clouds" filitresine benzer. Uygulandığı yüzeyin karşıt renklerini alarak bulut etkisi oluşturur.
Lens Flare: Photoshop'un en çok kullanılan filtrelerinden birisidir. Kamera objektifine ışık vurmasıyla oluşan sanal hüzmeleri simüle etmemizi sağlar.
Lighting Effects: Herhangi bir yüzeye ışık efekti vermeyi sağlar.
Texture Fill: Bir PSD dosyasını desen olarak döşemeye yarar.-Sharpen-

Sharpen: İmajdaki kenar ve köşeleri belirginleştirir.
Sharpen More: Daha şiddetli bir "Sharpen" etkisi sağlar.
Sharpen Edges: Düşük şiddette "Sharpen" etkisi yapar.
Unsharp Mask: Kenarların keskinliğini azaltır.-Sketch-

Bas Relief: Kompleks çizgileri alıp iki renkli bir imaj oluşturur.
Charcoal: Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalışması benzeri üretilebilir. Görüntünün contrast'ı çok fazla olur.
Chalk and Charcoal: Paletteki backgrond ile tebeşir etkisi, foreground ile "Charcoal" etkisini birleştirir.
Chrome: ****l etkisi sağlar.
Conte Crayon: Renk sayısını 6 ya indirir ve doku ekler. Contrast'ı yüksek imajlarda iyi sonuçlar verir.
Graphic Pen: İki renkli bir grafiği detay seviyesi düşük olarak oluşturur.
Halftone Pattern: "Graphic Pen" in gelişmişidir.
Note Paper: Basit görüntüler sağlar.
Photocopy: Renkleri azaltır.
Plaster: Siyah, beyaz, gri tonlarda plastik etkisi yapar.
Reticulation: Siyah-Beyaz kirli bir görüntü sağlar.
Stamp: İki renkli sert kenarlı bir sonuç verir.
TornEdges: "Stamp" filitresine gri tonlar ekler.
Water Paper: Su içindeki bir imajın sert hatlarını su üstüne çıkan bir mürekkep etkisi oluşturur.


-Stylize-

Diffuse: Pixelleri dağıtır.
Emboss: En çok kullanılan filtrelerden biridir. Resmi gri yaparak üç boyutlu bir görünüm verir.
Extrude: İmajı değiştirip farklı bir imaj oluşturur.
Find Edges: Kenarların kontrastını arttırır.
Glowing Edges: "Invert" (tersyüz eder) edeceği uçları otomatik bulur.
Solarize: Renk eğrilerine yaptığı etki ile imajı %50 koyulaştırır.
Tiles: Kaplama yapar.
Trace Contour: Kontur çizgilerini bulur, geri kalanları yok eder.
Wind: Rüzgar efekti verir.-Texture-

Craquelure: Texture oluşturur. Yazılarda iyi sonuç verir. Eskimiş yağlı boya tablo etkisi oluşturur.
Grain: "Add Noise" filtresi gibidir.
Mosaic Tiles: Gelişmiş mozaik de denilebilir. "Craquelure" a benzer.
Stained Glass: "Mosaic Tiles" ın contrast ile kristalize edilmiş halidir.
Texture: Yazılarda iyi sonuçlar verir.


-Video-

De-Interlace: Videodan aktarılan resmin üzerinde temizlik yapar.
NTSC colors: Resmin renklerini titremeyen, kaymayan renklere çevirir.-Other-

Costom: Resim üzerinde numerik olarak bir çok efekt oluşturmayı sağlar.
High Pass: Resimdeki contrast'ı azaltır.
Minimum: Resimdeki koyu pixelleri vurgular.
Maximum: Resimdeki açık pixelleri vurgular.
Offset: Birbirini takip eden döşenebilen desenler oluşturmaya yarar.

İlk Olarak Photoshop’a Giriş İle Başlıyoruz. Daha Sonra Ufak Tefek Uygulamalarla Adım Adım İlerleyeceğiz.

Photoshop Bittikten Sonra Freehand ve QuarkXpress Anlatımlarınıda Yapacağım.

Fotoğraflar üzerinde düzeltme, kesme, boyutlandırma, kırpma, montaj, renklendirme gibi işlemler yapmayı

Reklâmlar, hareketli çalışmalar, ara yüzler oluşturmayı
Web siteleri için bannerlar, buttonlar, reklamlar yapmayı sağlayan bir programdır.

Pixel tabanlı bir programdır. Bu yüzden fotoğraflar gerçek boyutlarından daha fazla büyütülmemelidir. Aksi halde bozulmalar meydana gelir.

Pixel:
Bir fotoğrafı oluşturan fotoğrafın en küçük kare şeklindeki birimine denir.

Vektörel çalışmalar çizimlerdir. Vektörel olan çalışmalar büyütüldüğü zaman renk kaybı, bozulma olmaz. Corel, Freehand gibi programlar vektörel çalışmalar oluşturduğumuz programlardır.

Fotoğrafları küçültürken de photoshop kullanarak küçültme işlemi yapılmalıdır ki dosyanın MB’ı o oranda küçülmüş olsun.

1-)Başlık Çubuğu:
Program ekranının en üstündeki penceredir. Başlık çubuğunun sağ üst köşesinde simge durumuna küçült, ekranı kapla, kapat düğmeleri bulunur. Sağ üst köşede ise açık olan dosya ismi dosyanın yüzde olarak ekranı kaplayıp kaplamadığı ve renk modu bulunur.


2-)Menü Çubuğu:
Menü çubuğunda Program özelliklerine ulaşmaya yarayan seçenekler bulunur.

3-)Options Bar:
Tools bar’dan her hangi bir araçla çalışırken bu araca ait özellikler ve özellikleri ayarlamaya yarayan seçenekler bulunur.

4-)Tools Bar:
Photoshop’ta çalışırken kullanılan araçların bulunduğu çubuktur.

5-)Çalışma Alanı:
Photoshop’ta üzerinde çalışılan resim vb. Çalışmanın görüntülendiği alandır.

6-)Yerleşim Paneli:
Çalışılan materyalin hangi kısmım üzerinde çalışıldığını ve resmin % kaç oranında zoomla görüntülendiğini gösteren paneldir.

7-)Layer Paneli:
Photoshop’da çalışırken hangi layerda çalıştığımızı ve çalışmamızdaki layerları görmemizi sağlayan paneldir.

Photoshop’ta Temel Komutlar ve İşlemler

Arayüzü standartlara döndürmek için: WindowàWorkspaceàDefault Workspace

Araç çubuğunu gizlemek, geri getirmek: WindowàTools Seçeneği seçilerek yada kaldırılarak yapılır.

Araç çubuğu ve panelleri gizlemek, geri getirmek için: Tab tuşuna basılır.

Sadece panelleri gizlemek, geri getirmek için Shift+tab tuşuna basılır

Fotoğrafa yaklaşmak için Ctrl (+) + fotoğraftan uzaklaşmak için Ctrl (+) – komutu verilir.

Belirli bir noktaya odaklanarak yaklaşmak için:

1.
Ctrl (+) Space tuşuna basılarak odaklanılacak kısım mouse ile seçilerek yaklaşılır.

2.
Toolsbardan Zoom aracı seçilerek odaklanılmak istenilen noktaya tıklanılarak yaklaşılır.

Resimden uzaklaşmak için:

1.
Alt (+) Space tuşları basılı iken resme tıklanarak uzaklaşılır.

2.
Toolsbardan Zoom aracı seçili iken alt tuşuna basarak resme tıklanarak uzaklaşılır.

Çalışma alanından büyük bir resimde çalışırken resmi hareket ettirmek için:

1.
Space tuşuna basılarak resim mouse ile taşınır

2.
Toolsbar’dan Hand Tool aracı seçilerek mouse ile taşıma işlemi yapılır

Fotoğrafı gerçek boyutlarında (100%) görüntülemek için: Ctrl + Alt + 0 komutu verilir.

Fotoğrafın çalışma alanını kaplaması için Ctrl + 0 komutu verilir.

Fotoğrafı tam ekran görmek için

1.
Tab’a basılır
2.
F tuşuna basılır
3.
F tuşuna basılır
4.
Çalışma alanını tam görüntülemek için Ctrl + 0 a basılır.

Tam ekrandan çıkmak için Tab tuşuna daha sonra F tuşuna basılır.

Yapılan bir işlemi bir defa geri almak için Ctrl + Z bir kaç defa geri almak için Ctrl + Alt + Z tuşlarına basılır.

Web’de Kullanılacak Fotoğrafların Özellikleri

1.
Renk modu RGB olmalıdır.

RGB yapmak için: Menü çubuğundan ImageàModeàRGB komutu verilir.

2.
Çözünürlük maximum 72 dpi olmalıdır.

Bunun için Menüden ImageàImage SizeàResolutionà72 yapılır.

3.
Web’de kullanılan fotoğrafın boyutlarını kenarlarından çekerek büyütmek veya küçültmek yanlıştır.

Bu işlem Menü’den ImageàImage Size işlemi ile yapılmalıdır.

4.
Web’de kullanılacak resimlerin uzantıları .jpeg, .gif, .png olmalıdır.

.jpg:
Renk yoğunluğunun fazla olduğu, zemini olan (transparan olmayan) resimlerde, MB’ını daha fazla sıkıştırmak istediğimiz resmiler için kullanılır.

.gif:
Zemini olmayan (transparan), hareketli olan ve renk yoğunluğunun fazla olmadığı resimlerde tercih edilir.

.png:
.jpg ve .gif e göre daha yeni bir formattır. Mb büyük ama kalitelidir. Flash içerisine zeminsiz almak istediğimiz fotoğraflarda kullanılır.

5.
Web’de kullanılacak Resimleri kayıt ederken File Menüsünden à Save For Web olarak kayıt ederiz.

Araç Çubuğu İle Başlıyoruz, Görüntüde Araç çubuğu üzerindeki diğer butonların resmini vermedim, ana şablon olarak görüntüledim. Butonlar üzerinde sağ alt köşesinde ok işareti olanlar üzerine basılı tutulduğunda içinde farklı butonlar olduğunu gösteriyor. PS yi açtığınızda bunların üzerine basılı tutun içindeki diğer butonlar çıkacaktır.

Araç Kutusu [TOOL BOX]

Rectangual Marquee Tool (İşaret aracı):
Resim üzerinde istediğimiz alanı seçmemizi sağlar.
Kullanım: Seçim işlemini yapabilmek için, özelliği seçili hale getirin. Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz alanı tarayın. Dört farklı seçenek sunar .


Rectangual Marquee Tool (Dörtgen İşaretleme Aracı):
Kare, dikdörtgen gibi şekil seçimleri yapabiliriz.Elliptical Marquee Tool (Elips Şekilli İşaretleyici Araç):
Elips, daire gibi şekil seçimleri yapabiliriz.Single Row Marquee Tool (Tek Sıra İşaretleme Aracı):
Tek sıra çizgi seçimleri yapabiliriz.Single Columb Marquee Tool (Tek Sütun İşaretleme Aracı):
Tek sütün çizgi seçimleri yapabiliriz.
“Dörtgen İşaret Aracı” nı kullanırken ‘Shift’ tuşunu basılı tutarak seçim işleminizi gerçekleştirirseniz ‘kare’ şeklinde, “Elips İşaret Aracı” nı kullanırken ‘Shift’ tuşunu basılı tutarak seçim işleminizi gerçekleştirirseniz daire şeklinde seçim alanı oluşturmuş olursunuz.Move Tool (Taşıma Aracı):
Katmanları ya da seçili alanı taşımanızı sağlar. Özelliği seçtikten sonra mouse’un sol tuşu basılı tutularak katman istenilen yere taşınır.Lasso Tool(Kement Aracı):
Seçim işlemi yapar. İşaret Aracıyla aynı işlevi yürütür. Pikselleri dahi, tek tek seçebilir, dağınık seçim yapabilirsiniz. Üç farklı seçenek sunar.Lasso Tool(Kement Aracı):
Mouse’un sol tuşuna basılı tutarak istediğiniz alanın belli bir noktasından başlayarak seçiminizi yapın ve seçiminizi başladığınız noktada bitirin.PolygonaL Lasso Tool (Çokgen Kement Aracı):
Mouse’un sol tuşu ile resim üzerinde tek tek tıklamalar yaparak seçim alanınızı oluşturun.Magnetic Lasso Tool (Manyetik Kement Aracı):
Piksel tanıma yöntemine göre çalışır. Aynı renk pikseller üzerine seçim yapar. Yapmanız gereken tek şey, seçim alanınızı belirledikten sonra mouse’un sol tuşu ile bir alana tıklayıp mouse’u isteğiniz doğrultusunda hareket ettirmek (sol tuşa basılı tutmanıza gerek yoktur) ve başladığınız noktada bitirmek.Magic Wand Tool (Sihirbaz Çubuğu Aracı):
Seçim işlevi yapar. Piksel tanıma yöntemine göre seçer. Örneğin tüm Beyaz renkleri seçmek istiyorsanız, bu özelliği seçili hale getirip mouse’un sol tuşu ile Beyaz bir renge tıklayın. Resim üzerindeki tüm siyah renkler seçilecektir. Aynı resim üzerinde seçili alan ile birlikte başka seçili alanlar da oluşturmak istiyorsanız, SHİFT tuşunu basılı tutarak yeni seçim alanları oluşturun. Seçilmiş alan, seçim alanının belli bir bölümünü seçim dışına çıkarmak istiyorsanız, ALT tuşunu basılı tutarak işleminizi tamamlayın.Crop Tool (Kırpma Aracı ):
Kesme işlemi yapar. Resim üzerinde kalmasını istediğiniz alanı mouse’un sol tuşunu basılı tutarak seçin, çerçeve dışında kalan alan silinecektir. Çerçeve kenarları ile oynayarak kesilmesini istediğinizi alana ince ayar yapabilirsiniz. “Escape” tuşuna basarak seçilmiş olan kırpma alanını iptal edebilirsiniz.Slice Tool (Dilim aracı):
Genel olarak web tabanlı resimlerde kullanılır. Dijital resimlerinize yapacağınız işlemler için gerekli değildir.Brush Tool (Boya Fırçası Aracı):
Tam boyama (çizgisel) yapar. Önalan rengini kullanır. İki farklı seçenek sunar. Mouse’un sol tuşu basılı tutularak işlem yapılır.Pencil Tool (Kurşun Kalem Aracı):
Çizim yapar.Clone Samp Tool (Damga Kopyalama Aracı):
Piksel kopyalaması yapar. Dijital resimler üzerindeki değişikliklerde çok fazla oranda kullanılır. Bir diğer ismi de, DNA kopyalama aracıdır. İki seçenek sunar.Clone Stamp Tool (Damga Kopyalama Aracı):
Damga kopyalama aracını seçtikten sonra öncelikle kopyalamak istediğiniz alanı ALT tuşuna basılı tutarak mouse’un sol tuşu ile tarayın. Sonra ALT tuşuna basmadan mouse’un sol tuşunu basılı tutarak resmin istediğiniz alanına yapıştırın.Pattern Samp Tool (Desen Kopyalama Aracı):
Desen kopyalama aracını etkinleştirdikten sonra, araç kutusunun hemen üstünde yer alan seçenek menüsünden istediğiniz deseni seçin ve yapıştırmak istediğiniz alan üzerine gelerek mouse’un sol tuşunu basılı tutarak yapıştırma işlemini yapın.History Brush Tool (Sanat Tarihi Aracı):
Resminize hangi işlemi hangi efekti uygularsanız uygulayın, bu özelliği kullanarak resminizin ilk başlangıç haline geri dönebilirsiniz. Burada unutulmaması gereken nokta, resminizin tamamını değil, sadece sizin istediğiniz alanı eski haline getirebileceğiniz. İki seçenek sunar.History Brush Tool (Sanat Tarihi Aracı):
Resminizi ilk başlangıç haline getirir. Yapmanız gereken mouse’un sol tuşuna basılı tutarak istenilen alanı taramak..Art History Brush Tool (Sanat Tarihi Fırçası):
Bu özellik resminizi dijital bir resim olmaktan çıkararak, resminizi pastelle boyanmış bir resim haline getirir.Eraser Tool (Silgi Aracı):
Pikselleri yok ederek silme işlemi yapar. Üç seçenek sunar.Eraser Tool (Silgi Aracı):
Mouse’un sol tuşu basılı tutularak istenilen alanlar silinir.


Background Eraser Tool (Artalan Silgi Aracı):
Artalan rengini siler.Magic Eraser Tool (Sihirli Silgi Aracı):
Mouse’un sol tuşuna tek tıklama yaparak istenilen piksel alanı silinir.Paint Bucket Tool (Boya Kovası Aracı):
İlginç geçiş efekti boyamaları ve toplu renk boyamaları yapar. İki seçenek sunar.Paint Bucket Tool (Boya Kovası Aracı):
Önalan rengini, tüm katmana etkinleştirerek boyama yapar. Yapmanız gereken, özelliği seçtikten sonra resim içerisindeki herhangi bir alana mouse’un sol tuşu ile bir kere tıklatmanız.Graident Tool (Geçiş Aracı):
Geçiş aracı özelliğini seçtikten sonra, araç kutusunun hemen üst kısmında bulunan seçenekler menüsünden istediğiniz geçiş efektini seçin. Geçiş efektlerinin hemen sağ kısmında bulunan efekt uygulama seçeneklerinden de birini seçerek resmin istediğiniz bir alanına mouse’un sol tuşu basılı tutularak çiziminizi yapın. Resmin tamamını değil de, istediğiniz bir alanını “seçim” işlemini yaptıktan sonra boyama işlemi gerçekleştirerek renklendirebilirsiniz.Smudge Tool (Bulanıklılık Aracı):
Mouse’un sol tuşu basılı tutularak ya da tek tıklamayla istenilen alana işlem yapılır. Üç seçenek sunar.Smudge Tool (Bulanıklılık Aracı):
Resmin istenilen kısmına bulanıklık katar.Sharpen Tool (Keskinleştirme Aracı):
Bulanıklılığın tersi bir işlem yapar. Resimleriniz üzerindeki bulanık noktaları keskinleştirir.Blur Tool (Bulaşıklılık Aracı):
Resim üzerinde istenilen alanda “şekil değişikliği” yapılmasına olanak sağlar.Dodge Tool (Kaçırma Aracı):
Mouse’un sol tuşu basılı tutularak ya da tek tıklamayla istenilen alana işlem yapılır. Üç seçenek sunar.Dodge Tool (Kaçırma Aracı):
Resminiz üzerinde ışıklandırılmış alan yaratmanızı sağlar.Burn Tool (Yakma Aracı):
Resminiz üzerinde koyulaştırılmış alan yaratmanızı sağlar.Sponge Tool (Sünger Aracı):
Resim doygunluğunu arttırmanızı ya da azaltmanızı sağlar.Type Tool (Yazı aracı):
Resimler üzerine yazı yazabilmenize olanak sağlar. Özelliği seçtikten sonra, mouse’un sol tuşu ile resim üzerinde herhangi bir noktaya bir tıklatma yapmanız yeterli. Yazıyı bitirdikten sonra “ Taşıma Aracı” na bir kere tıklayın. Dört Seçenek Sunar.Horizontal Type Tool (Yatay Yazı Aracı):
Yan olarak yazı yazmamızı sağlar.Vertical Type Tool (Dikey Yazı Aracı):
Yazılarınızı Dik olarak yazmanızı sağlar.Horizontal Type Mask Tool (Yatay Seçerek Yazı):
Yazılarınızı yazı harflerine göre seçerek Yatay oluşturur.Vertical Type Mask Tool (Dikey Seçerek Yazı):
Yazılarınızı yazı harflerinize göre seçerek Dikey oluşturur.Pen Tool (Kalem Aracı):
Resim üzerine önalan renginde çizgiler çizmenize olanak sağlar.Rectangle Tool (Dörtgen aracı):
Resim üzerine, şekil ve çizgi katmanları koymanızı sağlar. Ayrıca Photoshop’un kendine özel şekillerini de kullanabilmenizi sağlar. Önalan rengini kullanır. 6 farklı seçenek sunarRectangle Tool (Dörtgen aracı):
Köşeleri Düz Dikdörtgen çizmenizi sağlar.Rounded Rectangle Tool (Köşeleri Yuvarlanmış Dörtgen Aracı):
Köşeleri yuvarlatılmış Dikdörtgen çizmenizi sağlar.Ellipse Tool (Elips Aracı):
Elips çizmenizi sağlar.Polygonal Tool (Çokgen Aracı):
Yukarıda belirtilen şekillerin katman olarak çizimini yapmanızı sağlar.Line Tool (Çizgi aracı):
Resim üzerinde çizgi katmanı yapmanıza olanak sağlarCustom Shape Tool (Özel şekil aracı):
Resim üzerine photoshop tarafından belirlenmiş olan özel şekiller çizmenizi sağlar.N
otes Tool (Not aracı):
Resim üzerine not veya ses bırakmanızı sağlar. İki seçenek sunar.Notes Tool (Not aracı):
Resim üzerine not bırakmanızı sağlar. Not resim üzerinde küçük bir sembol ile temsil edilir. Özelliği seçtikten sonra mouse’un sol tuşunu resim üzerinde istediğiniz bir alana bir kere tıklatın. Karşınıza metin kutusu çıkacaktır. Buraya notunuzu bırakın ve sembole mouse’un sol tuşu ile iki kere ard arda tıklatın. Not defteri kapanacaktır. Not defterini tekrar açmak için üzerine mouse’un sol tuşu ile çift tıklatmanız yeterlidir. Eğer notu silmek istiyorsanız, notu seçtikten sonra “delete” tuşuna basınız..Audio Annonation Tool (Ses Ek Açıklama Aracı):
Resim üzerine ses eklemenizi sağlar. Kullanma biçimi not defterini ile aynıdır.Eyedropper Tool (Damlalık aracı):
Önalan ve artalan renk ayarlamalarında ve belirlediğiniz iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmek için kullanılır. Üç seçenek sunar.E
yedropper Tool (Damlalık aracı):
Resim üzerinde beğendiğiniz bir rengi önalan rengi olarak seçmenize olanak sağlıyor. Özelliği seçtikten sonra resim üzerinde beğendiğiniz bir renk pikseline mouse’un sol tuşu ile tıklayın. Önalan rengi seçilmiş olacaktır.Color Sampler Tool (Renk örnekleyici aracı):
Resim üzerinde seçmiş olduğunuz rengin tüm RGB oranlarını veya CMYK oranlarını verir. Bu özellik aynı anda dört farklı rengi incelemenizi mümkün kılıyor. Özelliği seçtikten sonra, “ Pencere / Bilgileri Göster ” menüsünü açın. Mouse’un sol tuşu ile bir renk noktasına tıklayın. Eğer resminiz RGB modunda ise seçtiğiniz rengin, Red oranı, Green oranı ve Blue oranı verilecektir. Özelliği resminizin üzerinden kaldırmak için resmin dışına taşımanız yeterli.Measure Tool (Ölçü aracı):
Resim üzerinde belirlediğiniz iki nokta arasındaki uzaklığı ölçmenizi sağlar.
Mouse’un sol tuşunu basılı tutarak çekin ve bırakın. Araç kutusunun hemen üstündeki seçenekler menüsü size gerekli oranlamaları verecektir.Hand Tool (El Aracı):
Ekranınıza sığmayacak büyüklükteki görüntülere ulaşmak için kullanılır. Mouse’un sol tuşu basılı tutularak kullanılır.Zoom Tool (Yakınlaştırma Aracı):
Resmin istenilen noktalarına yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapar.
Mouse’un sol tuşuna bir kere tıklanarak yakınlaştırma işlemi gerçekleştirilir. ALT tuşuna basılı tutularak mouse’un sol tuşuna bir kere tıklanırsa uzaklaştırma işlemi gerçekleştirilirForeground Color / Background Color (Önalan rengi / Artalan rengi):
Photoshop’un tüm boyama ve çizim işlemlerinde kullanılan renk birimleridir. Önalan veya artalan renginin üzerine gelerek mouse’un sol tuşu ile bir kere tıklamanız yeterli. Tıkladıktan sonra karşınıza çıkan renk menusundan istediğiniz rengi seçerek önalan veya art alan rengi olarak belirleyebilirsiniz.Quick Mask Mode (Maskeleme Aracı):
Hızlı maskeleme yapmaya veya maskelemeden çıkmaya yarar.Full Screen Mode (Tam Sayfa):
Tam ekran yapar, eski hale gelir.Jump to ImageReady (İmage Ready Geçiş):
ImageReady’ye atlama yapar. Herhangi bir imajınız açıksa doğrudan ImageReady’e gönderip aynı imajda bütün katmanları, efektleri ve filtreleri ile ImageReady’de kullanıma hazırlar.


FİLTRELER

Artistic

Colored Pencil:
İmajda bir renk haritası çıkararak baskın olan renkleri alarak fırça darbeleri oluşturur. Feather seçilirse yağlı boya etkisi verir.
Cutout:
İmajımızdaki köşeleri basitleştirerek detayını azaltıp yarattığı köşeler ve çizgilerde anti-alias özelliği nedeniyle yumuşak hatlar oluşturur. Yüksek kontrastlı grafiklerde iyi sonuç verir.
Dry Brush:
Kuru boya etkisi verir. Renk geçişlerini en aza indirip kenarları rastgele büker, anti-alias etkisi verir.
Film Grain:
Bir tür kirlenme etkisi vererek beyaz kirler aydınlatır, siyah kirler koyulaştırır.
Fresco:
Kontrastı yüksek bir görüntü verir. Kenarlar daha keskin, koyu renkler daha koyu olmakla birlikte "Dry Brush" a benzemektedir.
Neon Glow:
Uygulandığı bölgenin renklerine göre 2-3 renk tonu içeren sonuçlar oluşturur.
Palette Knife:
Paletteki renk sayısını azaltarak keskin hatlı, az renkli bir imaj oluşturur.
Poster Edges:
İmajımızı posterize ederek renk sayısını azaltır. Kenarlara siyah detaylar ekler.
Rough Pastels:
İmajımızın kenarlarını geliştirir. Bunun için bir doku dosyası kullanır.
Smudge Stick:
Birbirine karışmış renklerdeki bir bezin kağıt üzerine etkisi gibi sonuç verir.
Sponge:
Buzlu cam etkisi vb. etkiler verir.
Underpainting:
Kumaş kaplama havası verir.
Water Color:
İmajımızın kenarlarına sulu boya etkisi verir. "Fresco" ya benzer.

Blur

Blur:
Yumuşatma, bulanıklaştırma etkisi verir. Standart değere uygular.
Blur More:
"Blur" etkisini standart değerin üzerinde uygular.
Gaussian Blur:
Bulanıklaştırma ve yumuşatma etkisini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Motion Blur:
Hareketli bir kameranın yakaladığı görüntüyü simule eder. Hareketin şiddeti ve yönü belirlenebilir.
Radial Blur:
Çok özel bir kamera efektidir.
Smart Blur:
İmajımızdaki kenarları tespit ederek, "Gaussian Blur" etkisini kenarlara dokunmadan iç bölgelere uygular.

Brush Strokes

Accented Edges:
Küçük imajlara uygulanmasında fayda olan kenarlara doku ekleyen geliştirme filitresidir.
Angled Strokes:
Kenarları sertleştirip ana hatlara dikkat çeker.
Crosshatch:
İmajı geliştirmek için rastgele dokular ve zigzag lar oluşturur.
Dark Strokes:
Koyu renkli set kenarlar üretir.
İnk Outlines:
İmaj kenarlarına mürekkep bulaşmış havası verir.
Splatter:
Sudaki yansıma etkisi verir.
Sprayed Strokers:
Kenarlarda yatay veya dikey deformasyonlar oluşturur.
Sumi-e:
Yazılarda (Text) kullanarak hoş görüntüler elde edilir.

Distort

Diffuse Glow:
Aydınlık alanlara gölgeler verir.
Displace:
Seçtiğimiz ikinci bir imaj (PSD Formatlı) ile etki eden grafiğin tüm pixellerini düzenleyen bir filtredir. Kullanımı biraz karışıktır.
Glass:
İmajımıza eğrilmiş cam kaplaması yapar.
Ocean Ripple:
Su dalgalarının verdiği etkiyi yapar.
Polar Coordinates:
İmaja iki çeşit bükülme etkisi verir.
Ripple:
Küçük su dalgaları etkisi verir.
Shear:
Verdiği eksen üzerindeki noktalar ile dikey doğrultuda imaja eğrilik vermeyi sağlar.
Spherize:
Deformasyonları küresel yapmamızı sağlar.
Twirl:
Girdap hareketi etkisi yapar.
Wave:
Su dalgası gibi yumuşak bir deformasyon sağlar.
ZigZag:
Zigzaglar, su dalgaları oluşturur.

Noise

Add Noise:
Belirttiğiniz yoğunlukta pixelleri rastgele ekler.
Despeckle:
Tarayıcı ile tarattığınız fotoğraflardaki kirleri yok eder.
Dusk & Scratches:
Renkleri birbirine yaklaştırarak contrast’ı azaltır.
Median:
Pürüzsüz yüzeylerin oluşmasını sağlar. En çok kullanılan filtrelerden biridir.

Pixelate

Color Haftone:
İmajımızı renk sayısı az, düşük kalitede bir hale getirir.
Crystallize:
İmajımızı renkli hücrelere bölerek petek gibi bir doku yaratır.
Facet:
İmaj içindeki kenarlardan anti-aliasing’i kaldırır.
Fragment:
İmajımızda deprem etkisi oluşturur.
Mezzotint:
İmajımıza kirlilik ekleyecek rasgele noktalar üretir.
Mosaic:
İmajımızı kareselleştirir. Düşük çözünürlükte zoom yapmış gibi bir hava verir.
Pointtillize:
Doku yaratmaya yardımcı olur, uygulanan bölgeyi noktasallaştırır.

Render

Clouds:
Fırça ve zemin rengini kullanarak bulut etkisi veren doku çalışmalarında sık kullanılan bir filtredir.
Differance Clouds:
"Clouds" filitresine benzer. Uygulandığı yüzeyin karşıt renklerini alarak bulut etkisi oluşturur.
Lens Flare:
Photoshop’un en çok kullanılan filtrelerinden birisidir. Kamera objektifine ışık vurmasıyla oluşan sanal hüzmeleri simüle etmemizi sağlar.
Lighting Effects:
Herhangi bir yüzeye ışık efekti vermeyi sağlar.
Texture Fill:
Bir PSD dosyasını desen olarak döşemeye yarar.

Sharpen

Sharpen:
İmajdaki kenar ve köşeleri belirginleştirir.
Sharpen More:
Daha şiddetli bir "Sharpen" etkisi sağlar.
Sharpen Edges:
Düşük şiddette "Sharpen" etkisi yapar.
Unsharp Mask:
Kenarların keskinliğini azaltır.

Sketch

Bas Relief:
Kompleks çizgileri alıp iki renkli bir imaj oluşturur.
Charcoal:
Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalışması benzeri üretilebilir. Görüntünün contrast’ı çok fazla olur.
Chalk and Charcoal:
Paletteki backgrond ile tebeşir etkisi, foreground ile "Charcoal" etkisini birleştirir.
Chrome:
****l etkisi sağlar.
Conte Crayon:
Renk sayısını 6 ya indirir ve doku ekler. Contrast’ı yüksek imajlarda iyi sonuçlar verir.
Graphic Pen:
İki renkli bir grafiği detay seviyesi düşük olarak oluşturur.
Halftone Pattern:
"Graphic Pen" in gelişmişidir.
Note Paper:
Basit görüntüler sağlar.
Photocopy:
Renkleri azaltır.
Plaster:
Siyah, beyaz, gri tonlarda plastik etkisi yapar.
Reticulation:
Siyah-Beyaz kirli bir görüntü sağlar.
Stamp:
İki renkli sert kenarlı bir sonuç verir.
TornEdges:
"Stamp" filitresine gri tonlar ekler.
Water Paper:
Su içindeki bir imajın sert hatlarını su üstüne çıkan bir mürekkep etkisi oluşturur.

Stylize

Diffuse:
Pixelleri dağıtır.
Emboss:
En çok kullanılan filtrelerden biridir. Resmi gri yaparak üç boyutlu bir görünüm verir.
Extrude:
İmajı değiştirip farklı bir imaj oluşturur.
Find Edges:
Kenarların kontrastını arttırır.
Glowing Edges:
"Invert" (tersyüz eder) edeceği uçları otomatik bulur.
Solarize:
Renk eğrilerine yaptığı etki ile imajı %50 koyulaştırır.
Tiles:
Kaplama yapar.
Trace Contour:
Kontur çizgilerini bulur, geri kalanları yok eder.
Wind:
Rüzgar efekti verir.

Texture

Craquelure:
Texture oluşturur. Yazılarda iyi sonuç verir. Eskimiş yağlı boya tablo etkisi oluşturur.
Grain:
"Add Noise" filtresi gibidir.
Mosaic Tiles:
Gelişmiş mozaik de denilebilir. "Craquelure" a benzer.
Stained Glass:
"Mosaic Tiles" ın contrast ile kristalize edilmiş halidir.
Texture:
Yazılarda iyi sonuçlar verir.

Video

De-Interlace:
Videodan aktarılan resmin üzerinde temizlik yapar.
NTSC colors:
Resmin renklerini titremeyen, kaymayan renklere çevirir.

Other

Costom:
Resim üzerinde numerik olarak bir çok efekt oluşturmayı sağlar.
High Pass:
Resimdeki contrast’ı azaltır.
Minimum:
Resimdeki koyu pixelleri vurgular

MENÜLER

File Menüsü

New:
Yeni bir dosya açar.
Open:
Kayıtlı bir resmi açar.
Browse:
Dosyaları photoshopta bulunan browser ile araştırmada kullanılır.
Open As:
Açacağımız bir dosyanın uzantısı JPG ise PSD olarak açmakta kullanılır.
Open Recent:
Son çalıştığınız dosyalar burada ise kısa yoldan açmakta kullanılır.
Edit in imageready:
Photoshop’ta bulunan bir dosyayı imageready ortamında düzenlemek için image ready’ye geçmekte kullanılır.
Close:
Çalıştığımız projeyi kapatmakta kullanılır.
Close all:
Eğer bir kaç proje ile çalışıyorsanız hepsini birden kapamakta kullanılır.
Close and Go to Bridge:
Dosyayı kapatır ve Adobe Bridge programını açar.
Save:
Dosyayı kayıt eder.
Save As:
Dosyayı farklı kaydeder.
Save for Web:
Web için hazırlamış olduğunuz bir dosyayı, parçalanmış ise farklı resimler halinde, ister html ister sadece resimler olarak kayıt yapmakta kullanılır.
Revert:
Çalışmakta olduğunuz dosyayı ilk haline getirir.
Place:
Çalışmakta olduğunuz bir dosya ile başka bir dosyayı üzerine ekleyerek değiştirmekte kullanılır.
Import:
Farklı görüntü aktarıcılardan photoshop’a dosya aktarmakta kullanılır.
Export:
Photoshopta olan herhangi bir dosyayı farklı standartlarda dışa aktarmakta kullanılır.
File info:
Dosyanın özelliklerini gösterir.
Page Setup:
Sayfanın genel özelliklerini hazırlamada kullanılır.
Print with Preview:
Dosyanın önizlemesini göstererek yazıcıdan çıktı alır.
Print:
Önizleme olmadan sadece dosyanın çıktısını alır.
Print one Copy:
Bir kopyası alınarak yazdırılır.
Exit:
Programdan çıkışı sağlar.


Edit Menüsü

Undo:
Yaptığınız işlemi geriye almakta kullanılır.
Step forward:
Bir işlemi geriye almışsanız eğer, o işlemden bir sonraki duruma tekrar dönmekte kullanılır.
Step backward:
History’de kayıtlı bulunan işlemlere tekrar dönmekte kullanılır.
Fade:
Bir bölgede uygulamış olduğunuz işlem üzerinde değişlik yapmada kullanılır.
Cut:
Seçili bölümü kesmede kullanılır.
Copy:
Seçili bölümü kopyalamada kullanılır.
Copy merged:
Birleştirilmiş katman kopyalaması için kullanılır.
Paste into:
Seçili bölgenin içine yapıştırır.
Paste:
Hafızadaki görüntüyü yapıştırır.
Clear:
Seçili bölgeyi temizler
Check spelling:
İngilizce imla denetimi yapar
Fnd and replace text:
Bulmak istediğiniz yazıyı arar, ve istediğiniz bir yazı ile değiştirir.
Fill:
Seçili bölgeyi renk, desen vs. ile doldurur.
Stroke:
Seçili bölgeye kenarlık ekler.
Free transform:
Layerda bulunan resmin genel şemasında büyüklüğü, şekli değiştirilir.
Transform:
Seçili bölge üzerinde değişiklik yapar.
Define brush preset:
Hazırlanmış olan resmi fırça yapmakta kullanılır.
Define pattern:
Hazırlanmış olan resmi desen yapmakta kullanılır.
Define custom shape:
Hazırlanmış resmi kullanılmak üzere bir şekil yapar.
Purge:
Seçili bölgelerde istenilen çıkarmaları yapar.
Preset manager:
Fırça, Desen, Şekil’leri düzenleme bölümü.
Color settings:
Çalışmanın renk ayarlarını yapar.
Keyboard shortcuts:
Klavye kısayollarının hepsi
Preferences:
Photoshop’un ayarlarını yapacağınız seçenekler kısmı.

İmage Menüsü

Mode:
Resimin özniteliklerinin ve hangi tür olması gerektiğini gösteren ve seçim yapılan bölüm.
Adjustments:
Resmin aydınlık, kontrast, renk ayarlarının yapılacağı bölüm.
Duplicate:
Resmin bir kopyasını oluşturur.
Apply Image:
Resimdeki değişiklikleri tamamlar.
Calculations:
Resim özniteliklerindeki hesaplamaları göstermektedir.
Image Size:
Resim’in boyutunda değişiklikler yapmakta kullanılan bölüm.
Canvas Size:
Resimde kullandığınız arkaplanın (tuval’in) boyutunda değişiklik yapmak ta kullanılır.
Pixel Aspect Ratio:
Pixellerin oransal görünümüyle ilgili düzenlemeler yapılan bölüm.
Rotate Canvas:
Tuval’de açısal çevirmeler yapmak için kullanılır.
Crop:
Resimi kırpar.
Reveal All:
Gizli olanlar dahil resmi tüm olarak gösterir.
Variables:
Resmin olabilecek tüm değişken şekillerini gösterir.

Photoshop’ta Eskimiş Resmi Rötuşlamak

1-
İlk olarak File/Open Komutuyla Rötuşlamak istediğimiz resmi açıyoruz.

2-
Araç Çubuğumuzdan Clone Tool’a Basıyoruz, Yukarıdaki Brush Ayarını Çalışacağımız alanın durumuna göre büyültüp küçültüyoruz,

Opacity Ayarını :75 Flow Ayarını:70 Yapıyoruz

3-
Klavyeden ALT tuşuna Basılı Tutarak Rötuşlamak istediğimiz kısımın yakınlarına Mouse ile bir kez basarak hedef belirliyoruz.


4-
Hedefimizi Belirledikten Sonra Rötüşlamak İstediğimiz Alana Tıkla Bırak Yöntemiyle uyguluyoruz.( Sürükleyerek Değil )

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta: Resimde Rötuşlayacağımız alan küçük ve detaya inilmesi gereken bir noktaysa Clone Tool’un Brush Ayarını Küçültmek Gerekir. Zoom Yaparak Çalışacağımız Alanı Daha Net Görebiliriz.

5-
Rötüşlama İşlemimiz 4 adımda Halledilebilen Anlatımı Kısa Olan Bir Uygulamadır. Fakat Detaylı ve Temiz Bir Rötuşlama Yapmak 1 Saat ve Fazlasını Alabilir. Orijinal Tonlara göre Klonlama Yapmanız En Doğrusudur.

Photoshop’ta Kıyafet Rengi Değiştirmek

1-
File/Open Komutu Kullanarak Üzerinde Oynama Yapacağımız Resmi Açıyoruz.2-
Araç Çubuğumuzdaki Lasso Tool Üzerine Basılı Tutarak Magnetic Lasso Tool’a Bir Kez Basıyoruz3-
Rengini Değiştirmek İstediğimiz Kıyafetin Herhangi Bir Köşesinden Tıklıyoruz. Kısa Mesafelerle Aralıklar vererek Nokta Nokta İlerliyoruz.( Mouse ile Tıklayarak Nokta Koyabiliriz). Kıyafetin Köşelerini Düzgünce Seçtikten Sonra İki Ucunu Birleştiriyoruz

4-
Klavyeden CTRL+U Tuşuna Basıyoruz, Gelen Pencereden Colorize’yi işaretliyoruz ve Renk Ayarını Yapıyoruz.

Dikkat Edilmesi Gereken Nokta: Seçtiğimiz Alanı Çok Hassas Bir Şekilde İlerletelim Mouse İle Kaydırıp Hizadan Kaçarsak Geri Dönüşü Yok. İki Ucu Tekrar Birleştirip CTRL+D yaparak Seçili Alandan Çıkmamız ve En Başından Seçmemiz Gerekebilir.

Göz Rengi Değiştirmek İçinde Kıyafet Rengindeki Metodları Uygulayarak Değiştirebilirsiniz.

Photoshop’ta Diş Beyazlatmak


1-
File/Open Komutu Kullanarak Dişlerini Beyazlatacağımız Resmi Açıyoruz.2-
Dişlerin Olduğu Bölgeye Araç Çubuğundaki Zoom Tool İle Yakınlaşıyoruz3-
Araç Çubuğundaki Magic Wand Tool’a Bir Kez Basıyoruz. Yukarıda Tolerance Yazan Kısma Diş Yapısına Göre Rakamı Kendimiz Verelim. Ne Kadar Büyük Rakam Verirsek O Kadar Büyük Bir Alanı Seçer. Küçük Verirsek Küçük Alanı Seçer


4-
Tolerance Ayarı Verdikten Sonra Klavyeden SHIFT tuşuna Basarak Mouse ile Dişlere yavaş yavaş tıklıyoruz. Seçmeye başlayacak otomatik olarak. Bütün dişleri seçtikten sonra CTRL+ U ya basarak Colorize’yi İşaretlemeden Saturation ve Lightness Ayarları ile Oynama Yapıyoruz. Göz Zevkimize Göre Beyazlığı Ayarlıyoruz. OK Butonuna Basıp Pencereyi Kapatıyoruz CTRL+D ye basıp Seçili Alanı İptal Ediyoruz. Zoom Tool u Eksi Ayara Getirip Resmin Bütününü Görüyoruz.

Photoshop’ta Makyaj Yapmak Yapmak

1-
File/Open Komutu Kullanarak Makyaj Yapmak İstediğimiz Resmi Açıyoruz2-
Layer Paletinden Create A New Layer Düğmesi İle Yeni Bir Layer Oluşturuyoruz.3-
Makyaj Uygulayacağımız Bölge İçin Uygun Tonlarda Makyaj Rengi Belirliyoruz.4-
Brush Tool’a Basarak Yukarıdaki Brush Ayarını İstediğimiz Ölçüye Getiriyoruz. Hardness Ayarı 0 Olmalı.5-
Uygulayacağımız bölgeyi boyuyoruz.6-
Layer Paletinden Normal Yazan Kısmı Overlay Yapıyoruz7-
Araç çubuğundaki Eraser Tool’a Basıyoruz. Yukarıdaki Brush Ayarı Biraz Büyük Olabilir Hardness Ayarını 0 Yapıyoruz ve Boyadığımız Kısımların Köşelerindeki Keskinliği Alıyoruz ve İşlem Bitmiş Oluyor.

Layer Özellikleri:

1-Photoshop /ve ya Image Ready CS2’de açmış olduğumuz her dokümana tepeden yani kuşbakışı baktığımızı,
2-/ Her tasarımı sanki bir bina gibi inşa etmemiz gerektiğini,
3-/ Tasarımımı inşa ederken her kullanacağım tasarım aracımı yeni bir bölümde (Katman) oluşturmam gerektiğini,
4-/ Layer’ın gerçek anlamının aslında kat, katman, bölüm olduğunu,
5-/ Bu katmanların üzerinde işlem yapabileceğimi,
6-/ Bu katmanlara gerektiğinde efekt uygulayabileceğimi veya silebileceğimi,
7-/ Kendi oluşturduğum bölümleri dilediğim gibi yok edebileceğimi, yerini değiştirebileceğimi veya çöp kutusuna atabileceğimi,
8-/ Her zaman çalışma dosyamda üsteki Layer’ın çalışmamın en üstünde, alttaki Layer’ın da çalışmamın en altında olduğunu,
9-/ Hangi Layer’da işlem yapacaksan önce o Layer’a geçmem ve sonra işlem yapmam gerektiğini vs.

Background Özellikleri:

1-/ Background yok edilemez.
2-/ Background’un altında başka bir katman aranamaz.
3-/ Background taşınamaz.
4-/ Background silinemez ama boyanabilir ve diğer Layer’lar gibi işlem yapılabilir.
5-/ Background’un sıralamadaki yeri değiştirilemez. Background bizim için hep en alt katmandır.
6-/ Background’un kilidi kaldırıldığında layer moduna döner.

LAYERLAR


Birbirinden bağımsız olarak taşımak, boyutlandırmak, silmek, renk değiştirmek istediğimiz her bir öğeyi ayrı bir layer olarak kullanmalıyız.

Layerlı çalışmalar “.psd” olarak kaydedilir.

Layer panelini gizlemek veya göstermek için:

Window – Layers (f7)
!! Background layerında kilitli olduğu için çalışmıyoruz. Sadece renk vermek istiyorsan kullanılır.

Yeni layer oluşturmak için: New layer (sağ altta)

Üstüne tıklayarak adını değiştir.

Yazı için ayrı bir layer açmana gerek yok, Yazı yazarken kendi kendine açıyor.

Layer sırasında en üstteki layer en önde görünür, sürükleyerek layerların sırası değiştirilebilir.

Layerları yeniden boyutlandırmak için
Layer üzerine tıkla – Edit – Free Transform ( Ctrl + T )

Shift orantılı boyutlandırma yapmayı sağlar

Ctrl tek köşeden oynatır

Layerların rengini değiştirmek için
Layer panelinde istenen layer üzerine shiftle tıklayarak seç İçine Alt + Backspace veya Ctrl + Backspace ile renk ver.

Layerlara stil uygulamak için:
İstenen layer üzerine tıkla.

Layer panelinin alt kısmından (fx) (Add a Layer Style)e tıkla – Blending Options

O İşaretlenen öğenin ayarları değiştirilerek işlem yapılır.

§ Drop shadow = Dışa gölge verir.

§ Inner shadow = İçe gölge verir.

§ Outer glow & inner glow = Dışa & İçe parlaklık veriyor.

§ Bevel & emboss: Kabartma verir.

§ Satin: Varolan renk içine başka renk karıştırır.

§ Color overlay = Direk içindeki rengi değiştirir

Diğer türlü: layer panelde ctrl ile layerın üstüne tıkla sonra ctrl+backspace ya da ctrl+alt la renk değiştir.

§ Gradient overlay = “degrade”(geçişli renkler) verir.

§ Pattern overlay = Hazır doku atmayı sağlar.

§ Stroke = Etrafına çizgi verir.

§ Kopyalamak için: Layerın üstüne gel – sağ click - Copy layer style

§ Paste layer style

§ Clear layer Style

Fotograf Üzerinde Düzeltme Yapmak İçin Kullanılabilecek Araçlar(Spot Healing):
Sağ tuş ile fırçanın boyutunu lekeye göre ayarla; lekenin üzerine tıklayarak lekeyi yok et.
i
.
Sivilce ve benler için


(Healing Brush):
Alt tuşuna basarak düzgün alan üzerine tıklayarak doku al. Sorunlu alan üzerine uygula.
i.
Sadece doku alır; renk almaz (Clone aracı hem renk hem doku alır).

ii.
Çilleri, lekeleri, izleri yok eder.


(Clone Stamp):
Alt tuşuna basarak bir yerden doku ve renk alarak klonla; istediğin yere uygula.
i.
Move tolunda iken alt tuşuna basıp, layeri sürükleyerek çoğaltabilirsin.


(Dodge):
Dişlerin rengini açmak için.
(Polygon Lasso):
Gözleri seçip Ctrl+Alt+U ile renk ver.
i.
Background layerda olmak zorundasın.


(History Brush):
Yanlışlık yaptığın işlemi geri almak için.
(Blur):
Sorunlu alanları kapat.

Fotoğraflara Hazır Action Uygulamak;

Window – Actions (Alt+F9)

§ Uzantısı .atn

Action panelinden actionlari yükle (ex: frames, image)

Eğer bir action uygulamak istiyorsan, actions panelinden buttons moda geç.

Fotoğrafı aç ve Uygulanacak Actions üzerine tıkla uygulaAction Yazmak İçin;

(Web sitesinde kullanılacak olan resimlerin boyutunu ve MB`ini ayarlayan)

Window – Action

Button Mode dan çık.

Ayar çubuğuna tıkla – New Action

§ Colordan buttonuna renk verebilirsin.

Record`a bas. Şu andan itibaren ne yaparsan hepsini kaydediyor.

İmage - Image size ile height width ayarla (pixel dimensions)

§ Resample kesinlikle işaretli olacak

Bu ve bunun gibi şeyler yap (resimlerin arkasına adini yazdırıp insanların kopyalamasını engellemek için opacity oynaması vs yapabilirsin).

Save for web (kendine ayrı bir klasör aç)

Action durdur

Buton mode ile teker teker resimlere uygulayabilirsin. Daha önce açtığın klasöre bu resmin son şeklini yolluyor.

Bu action i bir klasöre uygulamak için:

§ File – Automate – Batch komutunu ver.

§ Action i seç.

§ Source olarak resimlerin bulunduğu klasörü seç (uygulama yapmak istediğin klasörü)

§ Destination belirtmene gerek yok; neden? Daha önce açtığın klasöre yollayacak.

Ana fotoğrafı bozmamak için kaydetmeden o dosyayı kapatıp action i daha sonra durdurursan, klasördeki tüm ana fotoğrafları da kapatırken kaydetmeden kapat.

İstemediğin aşamaları silebilirsin.

Set – Save ile actioni kaydedebilirsin.

Oluşturduğun action Clear Actions yapsan tekrar Load Actionsdan tekrar yüklenebilir.

 

 
  Bugün 6 ziyaretçi (48 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=